*என் உயிர் தமிழினமே* *திருக்குறள் ;* *18 – 10 – 2021 திங்கள் கிழமை* *அதிகாரம்;13 ; அடக்கமுடைமை ;* *குறள் ; 123 ;* *செறிவறிந்த சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து* *ஆற்றின் அடங்கிப் பெறின்* . *விளக்க உரை* ஒருவன் அறிய வேண்டுவனவற்றை அறிந்து நல்நெறியில் வழுவாது அடங்கி நடக்கப்பெற்றால் , அவனது அடக்கமானது பிறரால் மதிக்கப்பட்டு மேம்பாட்டினை அவனுக்கு கொடுக்கும் , *அதாவது ஒருவன்* *தனது வாழ்கையில்* *நல்ல நெறியில்* *இருந்து தவறாமல்* , *உலக நடப்பை* *புரிந்து கொண்டு* , *பிறர் மனம் புண்படாமல்* , *கடுமையான சொற்களை* *பயன்படுத்தாமல்* , *அவனது அடக்கமான* *அனுகுமுறை* *மற்றவர்களால்* *மதிக்கப்பட்டு வந்தால்* , *அது அவனது* *வாழ்கையில்* *மிகப்பெரிய உயர்ந்த* *நிலைக்கு வரமுடியும்* , *நாம் பிறர்க்கு* *உதவி செய்தாலும்* , *உதவி பெற்றாலும்* *அதனால் வரும்* *விவாதங்களில்* *அடங்கி பணிந்து* *போவதே* *நமக்கு சிறப்பு* புரிந்து கொள். *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே திருக்குறள் ; 18 – 10 – 2021 திங்கள் கிழமை அதிகாரம்;13 ; அடக்கமுடைமை ; குறள் ; 123 ; செறிவறிந்த சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து ஆற்றின்…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *திருக்குறள் ;* *18 – 10 – 2021 திங்கள் கிழமை* *அதிகாரம்;13 ; அடக்கமுடைமை ;* *குறள் ; 123 ;* *செறிவறிந்த சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து* *ஆற்றின் அடங்கிப் பெறின்* . *விளக்க உரை* ஒருவன் அறிய வேண்டுவனவற்றை அறிந்து நல்நெறியில் வழுவாது அடங்கி நடக்கப்பெற்றால் , அவனது அடக்கமானது பிறரால் மதிக்கப்பட்டு மேம்பாட்டினை அவனுக்கு கொடுக்கும் , *அதாவது ஒருவன்* *தனது வாழ்கையில்* *நல்ல நெறியில்* *இருந்து தவறாமல்* , *உலக நடப்பை* *புரிந்து கொண்டு* , *பிறர் மனம் புண்படாமல்* , *கடுமையான சொற்களை* *பயன்படுத்தாமல்* , *அவனது அடக்கமான* *அனுகுமுறை* *மற்றவர்களால்* *மதிக்கப்பட்டு வந்தால்* , *அது அவனது* *வாழ்கையில்* *மிகப்பெரிய உயர்ந்த* *நிலைக்கு வரமுடியும்* , *நாம் பிறர்க்கு* *உதவி செய்தாலும்* , *உதவி பெற்றாலும்* *அதனால் வரும்* *விவாதங்களில்* *அடங்கி பணிந்து* *போவதே* *நமக்கு சிறப்பு* புரிந்து கொள். *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே* *16 – 10 – 2021 சனிக்கிழமை* *திருக்குறள்* ; *அதிகாரம் ;78 ; படைச் செருக்கு* *குறள் ;773* பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன்று உற்றக்கால் ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு *விளக்க உரை* உறுதியாய்ப் போர்புரிதலைப் பெரிய வீரம் என்று அறிஞர் சொல்லுவர் , பகைவர்க்கு ஒரு தாழ்வு வந்தாயின் அதனைத் தீர்த்தற்கு உதவுந் தன்மை அவ் வீரத்தின் கூர்மையாகும் , *அதாவது பகைவரை* *வீழ்த்துவதற்காக* *உறுதியாக இருந்து* *வெற்றி பெறுவது* *பெரிய ஆண்மை ஆகும்* , *அதேசமயம் பகைவர்க்கு* *ஆபத்தான நேரத்தில்* *உதவி செய்வதான்* *வீரத்தின் கூர்மையாகும்* , *நினைத்த நேரத்தில்* *எளியவர்களுக்கு* *வரும் எந்தவிதமான* *ஆபத்திலிருந்து* *காப்பாற்றுவதே* *பேராண்மையின்* *கூர்மையாகும்* புரிந்து கொள். *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M . தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 16 – 10 – 2021 சனிக்கிழமை திருக்குறள் ; அதிகாரம் ;78 ; படைச் செருக்கு குறள் ;773 பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன்று உற்றக்கால் ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு…

View More என் உயிர் தமிழினமே* *16 – 10 – 2021 சனிக்கிழமை* *திருக்குறள்* ; *அதிகாரம் ;78 ; படைச் செருக்கு* *குறள் ;773* பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன்று உற்றக்கால் ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு *விளக்க உரை* உறுதியாய்ப் போர்புரிதலைப் பெரிய வீரம் என்று அறிஞர் சொல்லுவர் , பகைவர்க்கு ஒரு தாழ்வு வந்தாயின் அதனைத் தீர்த்தற்கு உதவுந் தன்மை அவ் வீரத்தின் கூர்மையாகும் , *அதாவது பகைவரை* *வீழ்த்துவதற்காக* *உறுதியாக இருந்து* *வெற்றி பெறுவது* *பெரிய ஆண்மை ஆகும்* , *அதேசமயம் பகைவர்க்கு* *ஆபத்தான நேரத்தில்* *உதவி செய்வதான்* *வீரத்தின் கூர்மையாகும்* , *நினைத்த நேரத்தில்* *எளியவர்களுக்கு* *வரும் எந்தவிதமான* *ஆபத்திலிருந்து* *காப்பாற்றுவதே* *பேராண்மையின்* *கூர்மையாகும்* புரிந்து கொள். *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M . தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *17 – 10 – 2021 ; ஞாயிற்றுக்கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ;33 ; கொல்லாமை* ; *குறள் ;321* ; *அறவினை யாதெனின் கொல்லாமை கோறல்* *பிறவினை எல்லாம் தரும்* . *விளக்க உரை* ; அறச்செய்கை யாதெனில் , ஓருயிரையுங் கொல்லாமையே , கொல்லுதல் பிற பாவச் செய்கைகள் எல்லாவற்றிற்கும் மேல் இடமாகும் , *அதாவது பாவங்களில்* *பெரிய பாவம் கொலை* *செய்வது தான்* , *இறைவன் படைத்த* *உயிரை கொல்ல* *யாருக்கும் அதிகாரம்* *இல்லை* , *கொலை செய்வதன் மூலம்* *இன்னும் பெரிய* *பாவங்களை செய்ய* *வழிவகுக்கும்* , *ஒருவன்* *கொலை செய்த அந்த* *நிமிடத்தில் இருந்து* *வாழ்நாள் முழுவதும்* *அனுதினமும் செத்து* , *செத்துப் பிழைப்பான்* , *ஆகவே தவறு செய்வது* *மட்டும் குற்றம் அல்ல* , *தவறு செய்ய மனதால்* *நினைத்தாலே* *மிகப்பெரிய குற்றமாகும்*. புரிந்து கொள். *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M . தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 17 – 10 – 2021 ; ஞாயிற்றுக்கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ;33 ; கொல்லாமை ; குறள் ;321 ; அறவினை யாதெனின் கொல்லாமை கோறல்…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *17 – 10 – 2021 ; ஞாயிற்றுக்கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ;33 ; கொல்லாமை* ; *குறள் ;321* ; *அறவினை யாதெனின் கொல்லாமை கோறல்* *பிறவினை எல்லாம் தரும்* . *விளக்க உரை* ; அறச்செய்கை யாதெனில் , ஓருயிரையுங் கொல்லாமையே , கொல்லுதல் பிற பாவச் செய்கைகள் எல்லாவற்றிற்கும் மேல் இடமாகும் , *அதாவது பாவங்களில்* *பெரிய பாவம் கொலை* *செய்வது தான்* , *இறைவன் படைத்த* *உயிரை கொல்ல* *யாருக்கும் அதிகாரம்* *இல்லை* , *கொலை செய்வதன் மூலம்* *இன்னும் பெரிய* *பாவங்களை செய்ய* *வழிவகுக்கும்* , *ஒருவன்* *கொலை செய்த அந்த* *நிமிடத்தில் இருந்து* *வாழ்நாள் முழுவதும்* *அனுதினமும் செத்து* , *செத்துப் பிழைப்பான்* , *ஆகவே தவறு செய்வது* *மட்டும் குற்றம் அல்ல* , *தவறு செய்ய மனதால்* *நினைத்தாலே* *மிகப்பெரிய குற்றமாகும்*. புரிந்து கொள். *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M . தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *15 – 10 – 2021 வெள்ளிக்கிழமை* *திருக்குறள்* ; *அதிகாரம் ;63 ; இடுக்கண் அழியாமை* *குறள் ;627* *இலக்கம் உடும்பிடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தைக்* *கையாறாக் கொள்ளதாம் மேல்*. *விளக்க உரை ;* மேலோர் உடம்பானது துன்பத்திற்கு ஏற்பட்ட இடமாகும் என்னும் உண்மையை அறிந்து , துன்பத்தைத் துன்பமாகக் கொள்ள மாட்டார் , *அதாவது அறிவுடையோர்* *தமது உடம்பு துன்பம்* *என்னும் வாளுக்கு* *இறையாகும் என்று* *அறிந்தவர்* , *எப்போதும்* *எளியவர்களுக்காக* *போராடும் போது* , *துன்பங்களை எதிர்* *கொள்ள வேண்டும்* *என்று தெரிந்து* , *துன்பத்தை துன்பமாக* *மனதளவில் நினைத்து* *வருந்த மாட்டார்* , *துன்பங்களும்* , *அவமானங்களும்* *தான் ஒரு மனிதனை* *பட்டைதீட்டி* , *சாதனை மனிதனாக* *உருவாக்கும் சக்தி* . புரிந்து கொள். *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M . தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 15 – 10 – 2021 வெள்ளிக்கிழமை திருக்குறள் ; அதிகாரம் ;63 ; இடுக்கண் அழியாமை குறள் ;627 இலக்கம் உடும்பிடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தைக் கையாறாக் கொள்ளதாம் மேல்.…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *15 – 10 – 2021 வெள்ளிக்கிழமை* *திருக்குறள்* ; *அதிகாரம் ;63 ; இடுக்கண் அழியாமை* *குறள் ;627* *இலக்கம் உடும்பிடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தைக்* *கையாறாக் கொள்ளதாம் மேல்*. *விளக்க உரை ;* மேலோர் உடம்பானது துன்பத்திற்கு ஏற்பட்ட இடமாகும் என்னும் உண்மையை அறிந்து , துன்பத்தைத் துன்பமாகக் கொள்ள மாட்டார் , *அதாவது அறிவுடையோர்* *தமது உடம்பு துன்பம்* *என்னும் வாளுக்கு* *இறையாகும் என்று* *அறிந்தவர்* , *எப்போதும்* *எளியவர்களுக்காக* *போராடும் போது* , *துன்பங்களை எதிர்* *கொள்ள வேண்டும்* *என்று தெரிந்து* , *துன்பத்தை துன்பமாக* *மனதளவில் நினைத்து* *வருந்த மாட்டார்* , *துன்பங்களும்* , *அவமானங்களும்* *தான் ஒரு மனிதனை* *பட்டைதீட்டி* , *சாதனை மனிதனாக* *உருவாக்கும் சக்தி* . புரிந்து கொள். *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M . தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *14 -10- 2021* *வியாழக்கிழமை* *திருக்குறள்* ; *அதிகாரம் ; 4 ; அவா வலியுறுத்தல்* *குறள் ;40 ;* *செயற்பாலது ஓரும் அறனே , ஒருவற்கு* *உயற்பாலது ஓரும் பழி* *விளக்க உரை ;* ஒருவன் தன்பொருட்டுச் செய்யற் பாலது நற்செய்கையே தவிர்தற்குரியது பழிச்செய்கையே , *அதாவது ஒருவன்* *செய்ய வேண்டியது* *இல்லாதவர்களுக்கு* *நல்லது செய்ய* *வேண்டியது மட்டுமே* , *அவன் செய்யாமல்* *இருப்பது மற்றவர்களுக்கு* *தீமை செய்யாமல்* *இருப்பது மட்டுமே* , *நன்மைக்கும்* *நன்மை செய்* *தீமைக்கும்* *நன்மையே செய்* புரிந்து கொள். *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M . தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 14 -10- 2021 வியாழக்கிழமை திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 4 ; அவா வலியுறுத்தல் குறள் ;40 ; செயற்பாலது ஓரும் அறனே , ஒருவற்கு உயற்பாலது ஓரும்…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *14 -10- 2021* *வியாழக்கிழமை* *திருக்குறள்* ; *அதிகாரம் ; 4 ; அவா வலியுறுத்தல்* *குறள் ;40 ;* *செயற்பாலது ஓரும் அறனே , ஒருவற்கு* *உயற்பாலது ஓரும் பழி* *விளக்க உரை ;* ஒருவன் தன்பொருட்டுச் செய்யற் பாலது நற்செய்கையே தவிர்தற்குரியது பழிச்செய்கையே , *அதாவது ஒருவன்* *செய்ய வேண்டியது* *இல்லாதவர்களுக்கு* *நல்லது செய்ய* *வேண்டியது மட்டுமே* , *அவன் செய்யாமல்* *இருப்பது மற்றவர்களுக்கு* *தீமை செய்யாமல்* *இருப்பது மட்டுமே* , *நன்மைக்கும்* *நன்மை செய்* *தீமைக்கும்* *நன்மையே செய்* புரிந்து கொள். *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M . தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *10 – 10 – 2021 ; ஞாயிற்றுக்கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 44 ; குற்றங்கடிதல் ;* *குறள் ; 434 ;* *குற்றமே காக்க பொருளாக் குற்றமே* *அற்றம் தரூஉம் பகை* *விளக்க உரை ;* தனக்கு அழிவைத் தரும் பகை குற்றமேயாகும் , ஆகையால் தன்னிடத்தில் அக்குற்றம் வராமல் கருத்தில் கொண்டு காக்க வேண்டும் , *அதாவது மற்றவர்களுக்கு* *தன்னை உதாரணமாக* *கொண்டு வாழவேண்டும்* , *என்று நினைப்பவன்* *தன் மீது யாரும் குற்றம்* *சொல்லாதவாறு நடக்கவேண்டும்* , *எப்படியாவது குற்றம்* *சாட்ட நினைப்பவர்கள்* *எண்ணங்களை வெல்லும்* *வல்லவனாக வாழ வேண்டும்* . *இன்று சதிகார்கள் உன்னை* *நிராகரிக்கலாம்* , *கலங்காதே இறைவன்* *பார்த்துக் கொண்டே இருப்பான்* , *நாளை அசைக்க முடியாத* *சக்தியாக உன்னை* *அவர்கள் முன் நிறுத்துவான்* , *எல்லாம் இறைவன் செயல்* . புரிந்து கொள் *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 10 – 10 – 2021 ; ஞாயிற்றுக்கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 44 ; குற்றங்கடிதல் ; குறள் ; 434 ; குற்றமே காக்க…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *10 – 10 – 2021 ; ஞாயிற்றுக்கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 44 ; குற்றங்கடிதல் ;* *குறள் ; 434 ;* *குற்றமே காக்க பொருளாக் குற்றமே* *அற்றம் தரூஉம் பகை* *விளக்க உரை ;* தனக்கு அழிவைத் தரும் பகை குற்றமேயாகும் , ஆகையால் தன்னிடத்தில் அக்குற்றம் வராமல் கருத்தில் கொண்டு காக்க வேண்டும் , *அதாவது மற்றவர்களுக்கு* *தன்னை உதாரணமாக* *கொண்டு வாழவேண்டும்* , *என்று நினைப்பவன்* *தன் மீது யாரும் குற்றம்* *சொல்லாதவாறு நடக்கவேண்டும்* , *எப்படியாவது குற்றம்* *சாட்ட நினைப்பவர்கள்* *எண்ணங்களை வெல்லும்* *வல்லவனாக வாழ வேண்டும்* . *இன்று சதிகார்கள் உன்னை* *நிராகரிக்கலாம்* , *கலங்காதே இறைவன்* *பார்த்துக் கொண்டே இருப்பான்* , *நாளை அசைக்க முடியாத* *சக்தியாக உன்னை* *அவர்கள் முன் நிறுத்துவான்* , *எல்லாம் இறைவன் செயல்* . புரிந்து கொள் *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *5 – 10 – 2021 செவ்வாய்கிழமை ;* *திருக்குறள்* ; *அதிகாரம் ; 67 :வினைத்திட்பம் ;* *குறள் ; 668 ;* *கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது* *தூக்கம் கடிந்து செயல்* *விளக்க உரை ;* மனக்கலக்கம் இல்லாமல் தெளிவாக நல்லதென்று அறிந்த முயற்சியைச் செய்யுங்கால் சஞ்சலமில்லாமல் , காலநீட்டித்தலை யொழித்து அதனை விரைந்து செய்க , *அதாவது மனம்* *கலங்காமல் செய்வதாகத்* *துணிந்து விட்ட* *செயலை தளர்ச்சி* *இல்லாமல் காலம்* *தாழ்த்தாமல் செய்ய* *வேண்டும்* , *சூழ்நிலையை* *மேற்கொண்டவன்* *தான் மனிதன்*, *சூழ்நிலையை* *காரணம் காட்டி* *எந்த ஒரு நல்ல* *செயலையும்* *செயல்படுத்தாமல்* *கலங்கி நிற்காதே* , *சோம்பலை ஒழித்து* *துணிந்து நில்* *நீ எதிர்பார்க்காத* *வெற்றிக் கனி* *உன் உள்ளங்கையில்* . புரிந்து கொள். *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 5 – 10 – 2021 செவ்வாய்கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 67 :வினைத்திட்பம் ; குறள் ; 668 ; கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *5 – 10 – 2021 செவ்வாய்கிழமை ;* *திருக்குறள்* ; *அதிகாரம் ; 67 :வினைத்திட்பம் ;* *குறள் ; 668 ;* *கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது* *தூக்கம் கடிந்து செயல்* *விளக்க உரை ;* மனக்கலக்கம் இல்லாமல் தெளிவாக நல்லதென்று அறிந்த முயற்சியைச் செய்யுங்கால் சஞ்சலமில்லாமல் , காலநீட்டித்தலை யொழித்து அதனை விரைந்து செய்க , *அதாவது மனம்* *கலங்காமல் செய்வதாகத்* *துணிந்து விட்ட* *செயலை தளர்ச்சி* *இல்லாமல் காலம்* *தாழ்த்தாமல் செய்ய* *வேண்டும்* , *சூழ்நிலையை* *மேற்கொண்டவன்* *தான் மனிதன்*, *சூழ்நிலையை* *காரணம் காட்டி* *எந்த ஒரு நல்ல* *செயலையும்* *செயல்படுத்தாமல்* *கலங்கி நிற்காதே* , *சோம்பலை ஒழித்து* *துணிந்து நில்* *நீ எதிர்பார்க்காத* *வெற்றிக் கனி* *உன் உள்ளங்கையில்* . புரிந்து கொள். *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *3 – 10 – 2021 ; ஞாயிற்றுக் கிழமை ;* *திருக்குறள்* ; *அதிகாரம் ; 74 ; நாடு ;* *குறள் ; 739 ;* *நாடென்ப நாடா வளத்தன , நாடல்ல* *நாட வளந்தரும் நாடு* *விளக்க உரை ;* தேடி வருந்தாமல் தானே உண்டாகுஞ் செல்வத்தையுடைய நாடுகளே சிறந்த நாடுகள் என்று நூலோர் சொல்லுவர் , வருந்தி முயன்றே பொருள் உண்டாக்கக் கூடிய நாடுகள் சிறந்த நாடாகாது , *அதாவது பிற நாடுகளை* *சார்ந்து இல்லாத* *செல்வத்தையுடைய* *நாடே சிறந்த நாடு* , *அயல்நாட்டு உதவியை* *எதிர்பார்க்கும் நாடு* *சிறந்த நாடாகாது* , *நாளைக்கு நமக்கு* *என்ன தேவை* *என்பதை உணர்ந்து* *இன்றே நமது* *முயற்சியுடன் உழைப்பு* *இருந்தால்* , *யாரிடமும் நாம்* *கையேந்த வேண்டியது* *இல்லை* , *அதுபோல நமது நாடும்* *சிறந்து விளங்க முடியும்* . புரிந்து கொள். *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M . தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 3 – 10 – 2021 ; ஞாயிற்றுக் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 74 ; நாடு ; குறள் ; 739 ; நாடென்ப…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *3 – 10 – 2021 ; ஞாயிற்றுக் கிழமை ;* *திருக்குறள்* ; *அதிகாரம் ; 74 ; நாடு ;* *குறள் ; 739 ;* *நாடென்ப நாடா வளத்தன , நாடல்ல* *நாட வளந்தரும் நாடு* *விளக்க உரை ;* தேடி வருந்தாமல் தானே உண்டாகுஞ் செல்வத்தையுடைய நாடுகளே சிறந்த நாடுகள் என்று நூலோர் சொல்லுவர் , வருந்தி முயன்றே பொருள் உண்டாக்கக் கூடிய நாடுகள் சிறந்த நாடாகாது , *அதாவது பிற நாடுகளை* *சார்ந்து இல்லாத* *செல்வத்தையுடைய* *நாடே சிறந்த நாடு* , *அயல்நாட்டு உதவியை* *எதிர்பார்க்கும் நாடு* *சிறந்த நாடாகாது* , *நாளைக்கு நமக்கு* *என்ன தேவை* *என்பதை உணர்ந்து* *இன்றே நமது* *முயற்சியுடன் உழைப்பு* *இருந்தால்* , *யாரிடமும் நாம்* *கையேந்த வேண்டியது* *இல்லை* , *அதுபோல நமது நாடும்* *சிறந்து விளங்க முடியும்* . புரிந்து கொள். *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M . தங்கராஜ்*

1985 க்கு முன்னாடி பொறந்தவங்களுக்கு தான் தொலைக்காட்சிபார்க்க பயன்படும்,ஆன்டெனாவையும் டிவியும் தெரியும், அதோட அருமையும் புரியும்✍️ இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல ரூமுக்கு ஒரு LED டிவி இருந்தாலும், 1980 களின் மத்தியில ஒரு அரை மணி நேரம் டிவி பார்க்க நாம் பட்ட பாடு நமக்குத்தான் தெரியும்✍️1980ம் – தொலைகாட்சியும் – ஒரு பின்னோக்கிய பார்வை✍️முழு விவரம் -விண்மீன்நியூஸ்

1980ம் – டிவி யும் – ஒரு பின்னோக்கிய பார்வை. 1985 க்கு முன்னாடி பொறந்தவங்களுக்கு தான் படத்துல இருக்கிற ஆன்டெனாவையும் டிவியும் தெரியும், அதோட அருமையும் புரியும். இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல ரூமுக்கு…

View More 1985 க்கு முன்னாடி பொறந்தவங்களுக்கு தான் தொலைக்காட்சிபார்க்க பயன்படும்,ஆன்டெனாவையும் டிவியும் தெரியும், அதோட அருமையும் புரியும்✍️ இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல ரூமுக்கு ஒரு LED டிவி இருந்தாலும், 1980 களின் மத்தியில ஒரு அரை மணி நேரம் டிவி பார்க்க நாம் பட்ட பாடு நமக்குத்தான் தெரியும்✍️1980ம் – தொலைகாட்சியும் – ஒரு பின்னோக்கிய பார்வை✍️முழு விவரம் -விண்மீன்நியூஸ்

*என் உயிர் தமிழினமே* *30 – 9 – 2021 ; வியாழக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 102 ; நாணுடைமை ;* *குறள் ; 1015 ;* *பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு* *உறைபதி என்னும் உலகு* . *விளக்க உரை ;* பிறர்க்கு வரும் பழிக்கும் , தனக்கு வரும் பழிக்கும் அஞ்சுகிறவர்களே நாண் என்பதற்கு உறைவிடம் என்று உயர்ந்தோர் கூறுவர் , *அதாவது பிறர் பழியை* *தம் பழி போல்* *அஞ்சுகின்றவர்களை* *நாணத்துக்கு உறைவிடம்* *என்று கூறுவர்* , *நாணம் என்பது தகாத* *செயலைச் செய்ய* *அஞ்சுவதாகும்* , *இவர்கள் மற்றவர்களை* *தன்னைப் போல நினைப்பார்கள்* . *தனக்கு இக்கட்டான நேரத்தில்* *உதவி செய்தவரையும்* , *நாம் யாரிடம் இருந்தால்* *நன்றாக இருப்போமோ* , *அவரை உதறி விட்டு* *வெளியே வருவது என்பது* , *ஒருவன் மரம் முழுவதும்* *ஏறிய பிறகு கையை நழுவ* *விட்டு கிழே விழுவதற்கு சமம்* . புரிந்து கொள் *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 30 – 9 – 2021 ; வியாழக் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 102 ; நாணுடைமை ; குறள் ; 1015 ; பிறர்பழியும்…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *30 – 9 – 2021 ; வியாழக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 102 ; நாணுடைமை ;* *குறள் ; 1015 ;* *பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு* *உறைபதி என்னும் உலகு* . *விளக்க உரை ;* பிறர்க்கு வரும் பழிக்கும் , தனக்கு வரும் பழிக்கும் அஞ்சுகிறவர்களே நாண் என்பதற்கு உறைவிடம் என்று உயர்ந்தோர் கூறுவர் , *அதாவது பிறர் பழியை* *தம் பழி போல்* *அஞ்சுகின்றவர்களை* *நாணத்துக்கு உறைவிடம்* *என்று கூறுவர்* , *நாணம் என்பது தகாத* *செயலைச் செய்ய* *அஞ்சுவதாகும்* , *இவர்கள் மற்றவர்களை* *தன்னைப் போல நினைப்பார்கள்* . *தனக்கு இக்கட்டான நேரத்தில்* *உதவி செய்தவரையும்* , *நாம் யாரிடம் இருந்தால்* *நன்றாக இருப்போமோ* , *அவரை உதறி விட்டு* *வெளியே வருவது என்பது* , *ஒருவன் மரம் முழுவதும்* *ஏறிய பிறகு கையை நழுவ* *விட்டு கிழே விழுவதற்கு சமம்* . புரிந்து கொள் *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*