*என் உயிர் தமிழினமே* *23 – 3 – 2023 ; வியாழக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 1 ; கடவுள் வாழ்த்து ;* *குறள் ; 6 ;* *பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க* *நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்*.. *விளக்க உரை* ; ஐம்பொறிகளின் வழியாக எழும் ஜந்துவகை ஆசைகளும் இயல்பாகவே இல்லாது அடங்கப்பெற்ற கடவுளை யடைவதற்குரிய நிலைபெற்ற நல்லொழுக்க முறையைப் பற்றியவர்கள் , எக்காலத்தும் செவ்விதின் வாழ்வார்கள் , *அதாவது ஒருவர் தன்* *வாழ்வில் ஐம்புல* *ஆசைகளையும் ஒழித்து* *கடவுளின் ஒழுக்க* *நெறியில் நிற்பவர்* *நீண்டகாலம் நலமுடன்* *வாழ்வார்*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 23 – 3 – 2023 ; வியாழக் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 1 ; கடவுள் வாழ்த்து ; குறள் ; 6 ;…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *23 – 3 – 2023 ; வியாழக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 1 ; கடவுள் வாழ்த்து ;* *குறள் ; 6 ;* *பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க* *நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்*.. *விளக்க உரை* ; ஐம்பொறிகளின் வழியாக எழும் ஜந்துவகை ஆசைகளும் இயல்பாகவே இல்லாது அடங்கப்பெற்ற கடவுளை யடைவதற்குரிய நிலைபெற்ற நல்லொழுக்க முறையைப் பற்றியவர்கள் , எக்காலத்தும் செவ்விதின் வாழ்வார்கள் , *அதாவது ஒருவர் தன்* *வாழ்வில் ஐம்புல* *ஆசைகளையும் ஒழித்து* *கடவுளின் ஒழுக்க* *நெறியில் நிற்பவர்* *நீண்டகாலம் நலமுடன்* *வாழ்வார்*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *22 – 3 – 2023 ; புதன் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 108 ; கயமை ;* *குறள் ; 1071 ;* *மக்களே போல்வர் கயவர் , அவர்அன்ன* *ஒப்பாரி யாம்கண்டது இல்*. *விளக்க உரை* ; கயவரும் மனிதரைப் போலவே இருக்கிறார்கள் குணங்களால் வேறுபட்ட இருவேறு வகையார் இப்படி உருவத்தாலொத் திருப்பதைப் பிற எங்குங் கண்டதில்லை , *அதாவது கெட்ட எண்ணம்* *கொண்டவரும் மற்ற* *மனிதரைப் போலவே* *இருப்பார்கள்* , *இந்த வகையான* *ஒற்றுமையை நாம் வேறு* *எங்கும் கண்டதில்லை* . *நல்லவனும் கெட்டவனும்* *உருவத்தால் ஒற்றுமை*, *உள்ளவரே*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 22 – 3 – 2023 ; புதன் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 108 ; கயமை ; குறள் ; 1071 ; மக்களே…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *22 – 3 – 2023 ; புதன் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 108 ; கயமை ;* *குறள் ; 1071 ;* *மக்களே போல்வர் கயவர் , அவர்அன்ன* *ஒப்பாரி யாம்கண்டது இல்*. *விளக்க உரை* ; கயவரும் மனிதரைப் போலவே இருக்கிறார்கள் குணங்களால் வேறுபட்ட இருவேறு வகையார் இப்படி உருவத்தாலொத் திருப்பதைப் பிற எங்குங் கண்டதில்லை , *அதாவது கெட்ட எண்ணம்* *கொண்டவரும் மற்ற* *மனிதரைப் போலவே* *இருப்பார்கள்* , *இந்த வகையான* *ஒற்றுமையை நாம் வேறு* *எங்கும் கண்டதில்லை* . *நல்லவனும் கெட்டவனும்* *உருவத்தால் ஒற்றுமை*, *உள்ளவரே*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

பலரும் பாராட்டு✍️ தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரலில் ,அரிசி ஆலை உரிமையாளரின் மடியில் அமர்ந்து உணவு வாங்கி சாப்பிடும் காகம்- வீடியோ வைரல்✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன்நியூஸ்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரல் அருகே உள்ள மாவடிபண்ணை பகுதியை சேர்ந்தவர் ஹரிகிருஷ்ணன். பட்டப்படிப்பு படித்து விட்டு சொந்தமாக அரிசி ஆலை நடத்தி வருகிறார். அவரது ஆலையில் நெல், அரிசி இருப்பதால் அந்தப் பகுதியில் காகம்,…

View More பலரும் பாராட்டு✍️ தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரலில் ,அரிசி ஆலை உரிமையாளரின் மடியில் அமர்ந்து உணவு வாங்கி சாப்பிடும் காகம்- வீடியோ வைரல்✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன்நியூஸ்

*என் உயிர் தமிழினமே* *21 – 3 – 2023 ; செவ்வாய்க் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 107 ; இரவச்சம் ;* *குறள் ; 1061 ;* *கரவாது உவந்தீயும் கண்ணன்னார் கண்ணும்* *இரவாமை கோடி உறும்* . *விளக்க உரை* ; உள்ளதை ஒளியாது விருப்பத்தோடு கொடுக்கும் இயல்புடைய கண்போல்பவரிடத்தும் , இரவாதிருத்தலே , இரந்து பெற்ற செல்வத்தினுங் கோடி மடங்கு நல்லதாம் , *அதாவது தம்மிடத்தில்* *உள்ளதை மறைக்காமல்* *மகிழ்ச்சியுடன் கொடுக்கும்* *கண்போன்ற சிறந்தவரிடமும்* *உதவி கேட்காமல் இருப்பதே* *கோடி மடங்கு நல்லது* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 21 – 3 – 2023 ; செவ்வாய்க் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 107 ; இரவச்சம் ; குறள் ; 1061 ; கரவாது…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *21 – 3 – 2023 ; செவ்வாய்க் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 107 ; இரவச்சம் ;* *குறள் ; 1061 ;* *கரவாது உவந்தீயும் கண்ணன்னார் கண்ணும்* *இரவாமை கோடி உறும்* . *விளக்க உரை* ; உள்ளதை ஒளியாது விருப்பத்தோடு கொடுக்கும் இயல்புடைய கண்போல்பவரிடத்தும் , இரவாதிருத்தலே , இரந்து பெற்ற செல்வத்தினுங் கோடி மடங்கு நல்லதாம் , *அதாவது தம்மிடத்தில்* *உள்ளதை மறைக்காமல்* *மகிழ்ச்சியுடன் கொடுக்கும்* *கண்போன்ற சிறந்தவரிடமும்* *உதவி கேட்காமல் இருப்பதே* *கோடி மடங்கு நல்லது* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *20 – 3 – 2023 ; திங்கள் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 106 ; இரவு ;* *குறள் ; 1055 ;* *கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையான் கண்ணின்று* *இரப்பவர் மேற்கொள் வது* . *விளக்க உரை* ; ஒளியாது கொடுப்பவர் உலகத்தில் இருப்பதினாலேதான் , ஒருவர் முன்நின்று இரத்தலை இரப்போர் மேற்கொள்வது வழக்கமாயிற்று , *அதாவது எதிரில் சென்று* *நின்ற அளவிலே* *மறைக்காமல் கொடுத்து* *உதவி செய்பவர்* *உலகத்தில் இருப்பதால்* *தான்* , *உதவி கேட்பவர்கள் உதவி* *தேடிவருகின்றனர்* , *நீ செய்யும் உதவி நூறு* *மடங்காக* *உன்னை வந்து சேரும்* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 20 – 3 – 2023 ; திங்கள் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 106 ; இரவு ; குறள் ; 1055 ; கரப்பிலார்…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *20 – 3 – 2023 ; திங்கள் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 106 ; இரவு ;* *குறள் ; 1055 ;* *கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையான் கண்ணின்று* *இரப்பவர் மேற்கொள் வது* . *விளக்க உரை* ; ஒளியாது கொடுப்பவர் உலகத்தில் இருப்பதினாலேதான் , ஒருவர் முன்நின்று இரத்தலை இரப்போர் மேற்கொள்வது வழக்கமாயிற்று , *அதாவது எதிரில் சென்று* *நின்ற அளவிலே* *மறைக்காமல் கொடுத்து* *உதவி செய்பவர்* *உலகத்தில் இருப்பதால்* *தான்* , *உதவி கேட்பவர்கள் உதவி* *தேடிவருகின்றனர்* , *நீ செய்யும் உதவி நூறு* *மடங்காக* *உன்னை வந்து சேரும்* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *19 – 3 – 2023 ; ஞாயிற்றுக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 104 ; உழவு ;* *குறள் ; 1032 ;* *உழவர் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃதாற்றாது* *எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து* . *விளக்க உரை* ; உழவுத் தொழிலைச் செய்யாது பிற முயற்சி செய்வாரை எல்லாம் தாங்குதலால் , உலகத்தாராகிய தேருக்கு உழுவார் அச்சாணி போல்வர் , *அதாவது உழவுத்தொழிலைச்* *செய்யாமல் மற்ற* *தொழிலில் செய்கின்றவர்* *தங்கள் தொழில் உயர்ந்தாக* *கருதலாம் ஆனால்* , *உலகத்தவர் அனைவருடைய* *தேருக்கும் அச்சாணி* *போன்றவர் உழுகின்றவர்*. 💪 *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 19 – 3 – 2023 ; ஞாயிற்றுக் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 104 ; உழவு ; குறள் ; 1032 ; உழவர்…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *19 – 3 – 2023 ; ஞாயிற்றுக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 104 ; உழவு ;* *குறள் ; 1032 ;* *உழவர் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃதாற்றாது* *எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து* . *விளக்க உரை* ; உழவுத் தொழிலைச் செய்யாது பிற முயற்சி செய்வாரை எல்லாம் தாங்குதலால் , உலகத்தாராகிய தேருக்கு உழுவார் அச்சாணி போல்வர் , *அதாவது உழவுத்தொழிலைச்* *செய்யாமல் மற்ற* *தொழிலில் செய்கின்றவர்* *தங்கள் தொழில் உயர்ந்தாக* *கருதலாம் ஆனால்* , *உலகத்தவர் அனைவருடைய* *தேருக்கும் அச்சாணி* *போன்றவர் உழுகின்றவர்*. 💪 *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *18 – 3 – 2023 ; சனிக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 103 ; குடிசெயல்வகை ;* *குறள் ; 1021 ;* *கருமம் செயஒருவன் கைதூவேன் என்னும்* *பெருமையின் பீடுடையது இல்* . *விளக்க உரை* ; தன் குடிகளுக்குச் செய்யவேண்டிய கடமைகளைச் செய்வதற்குச் சலிக்க மாட்டேன் என்னும் பெருமைபோல ஒருவனுக்கு மேம்பாடு வேறில்லை , *அதாவது ஒருவன் தன்* *குடும்பத்தையும்* , *தன்னை சுற்றியுள்ள* *குடும்பங்களையும் உயர்த்த* *கடமையைச் செய்ய* *பின்வாங்க மாட்டேன்* *என்னும் பெருமையை விட* *மேலானது இவ்வுலகில்* *வேறு எதுவும் இல்லை* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 18 – 3 – 2023 ; சனிக் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 103 ; குடிசெயல்வகை ; குறள் ; 1021 ; கருமம்…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *18 – 3 – 2023 ; சனிக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 103 ; குடிசெயல்வகை ;* *குறள் ; 1021 ;* *கருமம் செயஒருவன் கைதூவேன் என்னும்* *பெருமையின் பீடுடையது இல்* . *விளக்க உரை* ; தன் குடிகளுக்குச் செய்யவேண்டிய கடமைகளைச் செய்வதற்குச் சலிக்க மாட்டேன் என்னும் பெருமைபோல ஒருவனுக்கு மேம்பாடு வேறில்லை , *அதாவது ஒருவன் தன்* *குடும்பத்தையும்* , *தன்னை சுற்றியுள்ள* *குடும்பங்களையும் உயர்த்த* *கடமையைச் செய்ய* *பின்வாங்க மாட்டேன்* *என்னும் பெருமையை விட* *மேலானது இவ்வுலகில்* *வேறு எதுவும் இல்லை* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *16 – 3 – 2023 ; வியாழக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 101 ; நன்றியில் செல்வம் ;* *குறள் ; 1010 ;* *சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி மாரி* *வறங்கூர்ந் தனையது உடைத்து*. *விளக்க உரை* ; புகழ்படைத்த செல்வர் சிறிது காலம் வறுமைப்பட்டிருந்தால் மேகமானது வறண்டு போனாற் போலுந் தன்மையுடையது , *அதாவது புகழ்பெற்ற* *செல்வந்தர் சிறிது காலம்* *வறுமைப்பட்டிருந்தால்* , *வானத்தில் மேகம் சிறிது* *காலம் வறண்டது போன்ற* *தன்மையுடையது* , *மீண்டும் மேகம் கலைந்து* *வானில் மழை பொழிந்து* *அனைத்தும் செழித்து* *வளம் காணும்* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 16 – 3 – 2023 ; வியாழக் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 101 ; நன்றியில் செல்வம் ; குறள் ; 1010 ;…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *16 – 3 – 2023 ; வியாழக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 101 ; நன்றியில் செல்வம் ;* *குறள் ; 1010 ;* *சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி மாரி* *வறங்கூர்ந் தனையது உடைத்து*. *விளக்க உரை* ; புகழ்படைத்த செல்வர் சிறிது காலம் வறுமைப்பட்டிருந்தால் மேகமானது வறண்டு போனாற் போலுந் தன்மையுடையது , *அதாவது புகழ்பெற்ற* *செல்வந்தர் சிறிது காலம்* *வறுமைப்பட்டிருந்தால்* , *வானத்தில் மேகம் சிறிது* *காலம் வறண்டது போன்ற* *தன்மையுடையது* , *மீண்டும் மேகம் கலைந்து* *வானில் மழை பொழிந்து* *அனைத்தும் செழித்து* *வளம் காணும்* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

கைப்பேசிகளில் தேவையில்லாதவற்றை பதிவிறக்கம் செய்யக் கூடாது: டிராய் அமைப்பின் தென் பிராந்திய தலைவா் பேச்சு✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன் நியூஸ்

கைப்பேசிகளில் தேவையில்லாத ஆப்-களை பதிவிறக்கம் செய்யக் கூடாது என தொலைத் தொடா்பு ஒழுங்கு முறை ஆணையத்தின் தென் பிராந்திய தலைவா் எ.முனிசேகா் தெரிவித்தாா். காஞ்சிபுரம் அருகே கீழம்பியில் உள்ள திருமலை பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில்…

View More கைப்பேசிகளில் தேவையில்லாதவற்றை பதிவிறக்கம் செய்யக் கூடாது: டிராய் அமைப்பின் தென் பிராந்திய தலைவா் பேச்சு✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன் நியூஸ்

*என் உயிர் தமிழினமே* *13 – 3 – 2023 ; திங்கள் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 99 ; பெருமை ;* *குறள் ; 979 ;* *பெருமை பெருமிதம் இன்மை , சிறுமை* *பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்* . *விளக்க உரை ;* பெருமைக்குணமாவது செருக்கில்லாமல் இருத்தல் சிறுமைக்குணமாவது செருக்கினை மேற்கொண்டு ஒழுகுதலாம் *அதாவது பெருமை* *குணமானது எந்த* *சூழ்நிலையிலும்* *செருக்கில்லாமல் இருப்பது* *சிறுமைக் குணமாவது* *எதற்கெடுத்தாலும் பந்தா* *பன்னுவது* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 13 – 3 – 2023 ; திங்கள் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 99 ; பெருமை ; குறள் ; 979 ; பெருமை…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *13 – 3 – 2023 ; திங்கள் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 99 ; பெருமை ;* *குறள் ; 979 ;* *பெருமை பெருமிதம் இன்மை , சிறுமை* *பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்* . *விளக்க உரை ;* பெருமைக்குணமாவது செருக்கில்லாமல் இருத்தல் சிறுமைக்குணமாவது செருக்கினை மேற்கொண்டு ஒழுகுதலாம் *அதாவது பெருமை* *குணமானது எந்த* *சூழ்நிலையிலும்* *செருக்கில்லாமல் இருப்பது* *சிறுமைக் குணமாவது* *எதற்கெடுத்தாலும் பந்தா* *பன்னுவது* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*