*என் உயிர் தமிழினமே* *25 – 1 – 2022 ; செவ்வாய்க் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 106 ; இரவு ;* *குறள் ; 1056 ;* *கரப்பிடும்பை இல்லாரைக் காணின் நிரப்பிடும்பை* *எல்லாம் ஒருங்கு கெடும்* . *விளக்க உரை ;* உள்ளதை ஒளித்தலாகிய நோய் இல்லாதாரைக் கண்டால் வறுமைத் துன்பம் எல்லாம் ஒருங்கே ஒழிந்துபோம் , *அதாவது எளியவர்களைக்* *கண்டால் , தன்னிடம் உள்ளதை* *ஒளிக்காமல் கொடுப்பவரைப்* *பார்த்து வறுமையால் வரும்* *துன்பங்கள் அனைத்தும்* *அடியோடு அழிந்து போகும்* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 25 – 1 – 2022 ; செவ்வாய்க் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 106 ; இரவு ; குறள் ; 1056 ; கரப்பிடும்பை…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *25 – 1 – 2022 ; செவ்வாய்க் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 106 ; இரவு ;* *குறள் ; 1056 ;* *கரப்பிடும்பை இல்லாரைக் காணின் நிரப்பிடும்பை* *எல்லாம் ஒருங்கு கெடும்* . *விளக்க உரை ;* உள்ளதை ஒளித்தலாகிய நோய் இல்லாதாரைக் கண்டால் வறுமைத் துன்பம் எல்லாம் ஒருங்கே ஒழிந்துபோம் , *அதாவது எளியவர்களைக்* *கண்டால் , தன்னிடம் உள்ளதை* *ஒளிக்காமல் கொடுப்பவரைப்* *பார்த்து வறுமையால் வரும்* *துன்பங்கள் அனைத்தும்* *அடியோடு அழிந்து போகும்* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *22 – 1 – 2022 ; சனிக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 86 ; இகல் ;* *குறள் ; 853 ;* *இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தனலகல்லாத்* *தாவில் விளக்கம் தரும்*. *விளக்க உரை ;* மாறுபாடு என்னுந் துன்பத்தைக் கொடுக்கும் நோயை மனத்தைவிட்டு ஒருவன் நீக்குவானாயின் , அது தப்பாமல் அவனுக்குப் புகழைக் கொடுக்கும் , *அதாவது பகை என்று* *சொல்லப்படும் துன்பம்* *தரும் நோயை ஒருவன்* *தன் வாழ்வில் இருந்து* *நீக்கினால் , அவனுக்கு* *அழிவில்லாமைக்கு* *காரணமாகிய கெடாத* *புகழையும் கொடுக்கும்* , *உயர்ந்த வாழ்வையும் கொடுக்கும்*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 22 – 1 – 2022 ; சனிக் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 86 ; இகல் ; குறள் ; 853 ; இகலென்னும்…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *22 – 1 – 2022 ; சனிக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 86 ; இகல் ;* *குறள் ; 853 ;* *இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தனலகல்லாத்* *தாவில் விளக்கம் தரும்*. *விளக்க உரை ;* மாறுபாடு என்னுந் துன்பத்தைக் கொடுக்கும் நோயை மனத்தைவிட்டு ஒருவன் நீக்குவானாயின் , அது தப்பாமல் அவனுக்குப் புகழைக் கொடுக்கும் , *அதாவது பகை என்று* *சொல்லப்படும் துன்பம்* *தரும் நோயை ஒருவன்* *தன் வாழ்வில் இருந்து* *நீக்கினால் , அவனுக்கு* *அழிவில்லாமைக்கு* *காரணமாகிய கெடாத* *புகழையும் கொடுக்கும்* , *உயர்ந்த வாழ்வையும் கொடுக்கும்*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே* *20 – 1 – 2022 ; வியாழக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 37 ; அவா அறுத்தல் ;* *குறள் ; 365 ;* *அற்றவர் என்பார் அவ அற்றார் , மற்றையார்* *அற்றாக அற்றர் இலர்* . *விளக்க உரை ;* பிறவித்துன்பம் அற்றவரென்று சொல்லப் படுபவர் அசை அற்றவரே , மற்றவர்கள் முற்றிலும் துன்பத்தினின்று நீங்கினவர் அல்லர் , *அதாவது ஆசை ஒழித்தவரே* *உலகப்பற்று அற்றுவர் என்று* *சொல்லப்படுவார்* , *இவர்களுக்கு என்றுமே* *துன்பங்கள் இல்லை* , *ஆசையை ஒழிக்க முடியாதவர்கள்* *துன்பத்திலிருந்து என்றுமே* *நீங்கிவர்கள் அல்லர்* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 20 – 1 – 2022 ; வியாழக் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 37 ; அவா அறுத்தல் ; குறள் ; 365 ;…

View More என் உயிர் தமிழினமே* *20 – 1 – 2022 ; வியாழக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 37 ; அவா அறுத்தல் ;* *குறள் ; 365 ;* *அற்றவர் என்பார் அவ அற்றார் , மற்றையார்* *அற்றாக அற்றர் இலர்* . *விளக்க உரை ;* பிறவித்துன்பம் அற்றவரென்று சொல்லப் படுபவர் அசை அற்றவரே , மற்றவர்கள் முற்றிலும் துன்பத்தினின்று நீங்கினவர் அல்லர் , *அதாவது ஆசை ஒழித்தவரே* *உலகப்பற்று அற்றுவர் என்று* *சொல்லப்படுவார்* , *இவர்களுக்கு என்றுமே* *துன்பங்கள் இல்லை* , *ஆசையை ஒழிக்க முடியாதவர்கள்* *துன்பத்திலிருந்து என்றுமே* *நீங்கிவர்கள் அல்லர்* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

நாடார் சமுதாய மக்களின் பிரச்சனைக்கு தீர்வு மற்றும் சிவில், கிரிமினல், விபத்து, மற்றும் பல்வேறு வழக்குகளுக்கு, இலவச சட்ட ஆலோசனை✍️ 10 /1 /2022 அன்று முதல் 20 /1 /2022 வரை நாடார் சமுதாய மக்கள் பயன்பெறுமாறு அழைப்பு✍️ சட்டஅறிஞர்கள் மற்றும் வழக்குரைஞர்களின் முழுவிவரம் – விண்மீன்நியூஸ்

நமது நாடார் சமுதாய பிரச்சனைகள் தீர்வுக்கு மற்றும் சிவில். கிரிமினல். விபத்து மற்றும் பல்வேறு வழக்குகள் இலவச சட்ட ஆலோசனை 10 /1 /2022 அன்று முதல் 20 /1 /2022 வரை நாடார்…

View More நாடார் சமுதாய மக்களின் பிரச்சனைக்கு தீர்வு மற்றும் சிவில், கிரிமினல், விபத்து, மற்றும் பல்வேறு வழக்குகளுக்கு, இலவச சட்ட ஆலோசனை✍️ 10 /1 /2022 அன்று முதல் 20 /1 /2022 வரை நாடார் சமுதாய மக்கள் பயன்பெறுமாறு அழைப்பு✍️ சட்டஅறிஞர்கள் மற்றும் வழக்குரைஞர்களின் முழுவிவரம் – விண்மீன்நியூஸ்

1.10 கோடி ரூபாய் சம்பளம்.. கூகுள் நிறுவனத்தில் வேலை வாங்கிய பீகார் பெண்..!✍️நீங்களும் முயற்சிகளாமே✍️முழுவிவரம் -விண்மீன்நியூஸ்

1.10 கோடி ரூபாய் சம்பளம்.. கூகுள் நிறுவனத்தில் வேலை வாங்கிய பீகார் பெண்..! இந்தியாவில் ஐஐடி கல்லூரிகள் உட்பட அனைத்து பெரிய பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கல்லூரியில் கேம்பஸ் இண்டர்வியூ துவங்கியுள்ள நிலையில் இந்திய மற்றும்…

View More 1.10 கோடி ரூபாய் சம்பளம்.. கூகுள் நிறுவனத்தில் வேலை வாங்கிய பீகார் பெண்..!✍️நீங்களும் முயற்சிகளாமே✍️முழுவிவரம் -விண்மீன்நியூஸ்

💐💐💐💥🙏🙏🙏✍️✍️✍️🤳🤳🤳என் இனிய அன்பும் பாசமும் நிறைந்த உலகத்தமிழர்களின் குடும்பங்கள் அனைவருக்கும் ,விண்மீன்நியூஸ், விண்ணொளிநியூஸ், விண்மீன் தேசீயகழகத்தின் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் 2022💐💐💐✍️✍️✍️🙏🙏🙏🤳🤳🤳👑👑👑விண்மீன்நியூஸ்✍️விண்ணொளிநியூஸ், விண்மீன்அகடமி✍️விண்மீன்தேசீயகழகம்🙏9444433119🤳winmeennews🤳👑💥💐💐💐

💐💐💐💥🙏🙏🙏✍️✍️✍️🤳🤳🤳என் இனிய அன்பும் பாசமும் நிறைந்த உலகத்தமிழர்களின் குடும்பங்கள் அனைவருக்கும் ,விண்மீன்நியூஸ், விண்ணொளிநியூஸ், விண்மீன் தேசீயகழகத்தின் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் 2022💐💐💐✍️✍️✍️🙏🙏🙏🤳🤳🤳👑👑👑விண்மீன்நியூஸ்✍️விண்ணொளிநியூஸ், விண்மீன்அகடமி✍️விண்மீன்தேசீயகழகம்🙏9444433119🤳winmeennews🤳👑💥💐💐💐

View More 💐💐💐💥🙏🙏🙏✍️✍️✍️🤳🤳🤳என் இனிய அன்பும் பாசமும் நிறைந்த உலகத்தமிழர்களின் குடும்பங்கள் அனைவருக்கும் ,விண்மீன்நியூஸ், விண்ணொளிநியூஸ், விண்மீன் தேசீயகழகத்தின் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் 2022💐💐💐✍️✍️✍️🙏🙏🙏🤳🤳🤳👑👑👑விண்மீன்நியூஸ்✍️விண்ணொளிநியூஸ், விண்மீன்அகடமி✍️விண்மீன்தேசீயகழகம்🙏9444433119🤳winmeennews🤳👑💥💐💐💐

முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் பாரி”- இதிலிருந்து நீங்கள் அறிவது என்ன?’ வகுப்பறையில் ஆசிரியர் கேள்வி கேட்டார்✍️அதற்கு மாணவர்களின் சிரிப்பலை பதில்கள்✍️கல்வி கேள்வி பதில்கள்🙏விண்மீன் நியூஸ்

’”முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் பாரி”- இதிலிருந்து நீங்கள் அறிவது என்ன?’ -வகுப்பறையில் ஆசிரியர் கேட்டார். ”முல்லை என்பது ஒரு கொடிவகை தாவரம். அது பற்றிப் படர ஏதேனும் ஒரு பற்றுப்பொருள் கண்டிப்பாகத் தேவை என்பது…

View More முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் பாரி”- இதிலிருந்து நீங்கள் அறிவது என்ன?’ வகுப்பறையில் ஆசிரியர் கேள்வி கேட்டார்✍️அதற்கு மாணவர்களின் சிரிப்பலை பதில்கள்✍️கல்வி கேள்வி பதில்கள்🙏விண்மீன் நியூஸ்

*என் உயிர் தமிழினமே* *29 – 12 – 2021 ; சனிக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 99 ; சான்றாண்மை ;* *குறள் ; 985 ;* *ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் , அதுசான்றோர்* *மாற்றாரை மாற்றும் படை*. *விளக்க உரை ;* பணிவாய் நடத்தல் காரியம் முடிப்போரது திறமையைக் காட்டும் , சான்றோர் தமக்குப் பகைவரை நண்பராக்குங் கருவியும் அதுவே , *அதாவது ஒரு நல்ல* *செயலை முடிப்பவரது* *திறமையானது மற்றவர்களிடம்* *பணிவாக நடப்பது* , *அதுபோல பகைவரை* *நண்பராக்குவது அறிவுடையோர்* *கருவியாகும்*. புரிந்து கொள் *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 29 – 12 – 2021 ; சனிக் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 99 ; சான்றாண்மை ; குறள் ; 985 ; ஆற்றுவார்…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *29 – 12 – 2021 ; சனிக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 99 ; சான்றாண்மை ;* *குறள் ; 985 ;* *ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் , அதுசான்றோர்* *மாற்றாரை மாற்றும் படை*. *விளக்க உரை ;* பணிவாய் நடத்தல் காரியம் முடிப்போரது திறமையைக் காட்டும் , சான்றோர் தமக்குப் பகைவரை நண்பராக்குங் கருவியும் அதுவே , *அதாவது ஒரு நல்ல* *செயலை முடிப்பவரது* *திறமையானது மற்றவர்களிடம்* *பணிவாக நடப்பது* , *அதுபோல பகைவரை* *நண்பராக்குவது அறிவுடையோர்* *கருவியாகும்*. புரிந்து கொள் *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

பணம் தான் வாழ்க்கையா?’’.. 💐இன்றைய சிந்தனை..( 26..07.2019..)✍️முழுவிவரம்-விண்மீன்நியூஸ்

🌹மலரும் நினைவுகள்🌹 ❤இன்றைய சிந்தனை..( 26..07.2019..) ……………………………………. ”’ பணம் தான் வாழ்க்கையா?’’.. ……………………………………. வாழ்வதற்குப் பணம் தேவை தான், ஆனால் பணமே வாழ்க்கையாகி விடக் கூடாது. இந்த உண்மையை உணரும் ஒருவர் திருப்தியாகவும்…

View More பணம் தான் வாழ்க்கையா?’’.. 💐இன்றைய சிந்தனை..( 26..07.2019..)✍️முழுவிவரம்-விண்மீன்நியூஸ்

மாணவன் தவறு செய்தால் அடிக்கக் கூடாது, திட்டவும் கூடாது, மனம் புண்படும்படி பேசவும் கூடாது,படிக்குமாறு அறிவுறுத்தக் கூடாது, ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்தக் கூடாது, இது எதுவுமே மாணவனுக்குப் பிடிக்காது, மாணவன் மனம் புண்படும்… ✍️ எனில் ஆசிரியரின் (பெற்றோரின்) வேலை தான் என்ன…?✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன் நியூஸ்

மாணவன் தவறு செய்தால் அடிக்கக் கூடாது, திட்டவும் கூடாது, மனம் புண்படும்படி பேசவும் கூடாது. எனில், படிக்குமாறு அறிவுறுத்தக் கூடாது, ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்தக் கூடாது, இது எதுவுமே மாணவனுக்குப் பிடிக்காது, மாணவன் மனம் புண்படும்……

View More மாணவன் தவறு செய்தால் அடிக்கக் கூடாது, திட்டவும் கூடாது, மனம் புண்படும்படி பேசவும் கூடாது,படிக்குமாறு அறிவுறுத்தக் கூடாது, ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்தக் கூடாது, இது எதுவுமே மாணவனுக்குப் பிடிக்காது, மாணவன் மனம் புண்படும்… ✍️ எனில் ஆசிரியரின் (பெற்றோரின்) வேலை தான் என்ன…?✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன் நியூஸ்