*என் உயிர் தமிழினமே* *30 – 11 – 2022 ; புதன் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 99 ; சான்றாண்மை ;* *குறள் ; 982 ;* *குணநலம் சான்றோர் நலனே , பிறநலம்* *எந்நலத் துள்ளதூஉம் அன்று*. *விளக்க உரை ;* சான்றோர்களது சிறப்பு குணச் சிறப்பே , மற்ற உறுப்புக்களின் சிறப்பு எவ் வகையான நன்மையிலுஞ் சேர்ந்ததாகாது , *அதாவது உயர்ந்த* *மனிதர்களின் சிறப்பானது* *அவர்களுடைய நல்ல* *குணங்களே* , *அவையல்லாத மற்ற* *உறுப்புகளாகிய நலம்* *எவ்வகை அழகிலும்* *சேர்ந்தது அல்ல*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 30 – 11 – 2022 ; புதன் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 99 ; சான்றாண்மை ; குறள் ; 982 ; குணநலம்…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *30 – 11 – 2022 ; புதன் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 99 ; சான்றாண்மை ;* *குறள் ; 982 ;* *குணநலம் சான்றோர் நலனே , பிறநலம்* *எந்நலத் துள்ளதூஉம் அன்று*. *விளக்க உரை ;* சான்றோர்களது சிறப்பு குணச் சிறப்பே , மற்ற உறுப்புக்களின் சிறப்பு எவ் வகையான நன்மையிலுஞ் சேர்ந்ததாகாது , *அதாவது உயர்ந்த* *மனிதர்களின் சிறப்பானது* *அவர்களுடைய நல்ல* *குணங்களே* , *அவையல்லாத மற்ற* *உறுப்புகளாகிய நலம்* *எவ்வகை அழகிலும்* *சேர்ந்தது அல்ல*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *29 – 11 – 2022 ; செவ்வாய்க் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 98 ; பெருமை ;* *குறள் ; 972 ;* *பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் , சிறப்பொவ்வா* *செய்தொழில் வேற்றுமை யான்*. *விளக்க உரை ;* எல்லா உயிர்களுக்கும் பிறப்பு ஒத்திருந்தாலும் , அவைகள் செய்கின்ற தொழில் வேறுபாட்டினால் பெருமை ஒத்திருப்பது இல்லை , *அதாவது மக்கள் பிறப்பால்* *ஒத்திருந்தாலும் , அவர்களில்* *பெருமை , சிறுமை என்னும்* *சிறப்புகள் அவர்கள் செய்யும்* *தொழில் மற்றும் பிறருக்கு* *செய்யும் நன்மைகள்* , *தீமைகள் இவற்றால்* *ஒத்திருப்பது இல்லை*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 29 – 11 – 2022 ; செவ்வாய்க் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 98 ; பெருமை ; குறள் ; 972 ; பிறப்பொக்கும்…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *29 – 11 – 2022 ; செவ்வாய்க் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 98 ; பெருமை ;* *குறள் ; 972 ;* *பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் , சிறப்பொவ்வா* *செய்தொழில் வேற்றுமை யான்*. *விளக்க உரை ;* எல்லா உயிர்களுக்கும் பிறப்பு ஒத்திருந்தாலும் , அவைகள் செய்கின்ற தொழில் வேறுபாட்டினால் பெருமை ஒத்திருப்பது இல்லை , *அதாவது மக்கள் பிறப்பால்* *ஒத்திருந்தாலும் , அவர்களில்* *பெருமை , சிறுமை என்னும்* *சிறப்புகள் அவர்கள் செய்யும்* *தொழில் மற்றும் பிறருக்கு* *செய்யும் நன்மைகள்* , *தீமைகள் இவற்றால்* *ஒத்திருப்பது இல்லை*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *28 – 11 – 2022 ; திங்கள் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 97 ; மானம் ;* *குறள் ; 962 ;* *சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு* *பேராண்மை வேண்டும் பவர்*. *விளக்க உரை ;* புகழொடு மானமும் விரும்புகிறவர்கள் புகழொடு திகழுங் காலத்தும் , இழிவு வரக்கூடிய செய்கைகளைச் செய்யமாட்டார்கள் , *அதாவது புகழையும்* *மானத்தையும் விரும்புகின்றவர்* , *புகழ் தேடும்போது இழிவு* *தரும் செயல்களை* *செய்ய மாட்டார்கள்* , ‘ *நல்லதே செய்* ” ‘ *நல்லதே நடக்கும்* “. . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 28 – 11 – 2022 ; திங்கள் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 97 ; மானம் ; குறள் ; 962 ; சீரினும்…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *28 – 11 – 2022 ; திங்கள் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 97 ; மானம் ;* *குறள் ; 962 ;* *சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு* *பேராண்மை வேண்டும் பவர்*. *விளக்க உரை ;* புகழொடு மானமும் விரும்புகிறவர்கள் புகழொடு திகழுங் காலத்தும் , இழிவு வரக்கூடிய செய்கைகளைச் செய்யமாட்டார்கள் , *அதாவது புகழையும்* *மானத்தையும் விரும்புகின்றவர்* , *புகழ் தேடும்போது இழிவு* *தரும் செயல்களை* *செய்ய மாட்டார்கள்* , ‘ *நல்லதே செய்* ” ‘ *நல்லதே நடக்கும்* “. . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

தமிழ்நாடு காவல்துறை தோன்றிய வரலாறு!!✍️தமிழக காவல் துறைக்கு இக்கட்டுரை சமர்ப்பணம்✍️ இதில் இடம் பெற்றுள்ள சாரம்சங்கள் பல நூலகங்களிலும், இணைய வளைதளங்களிலும் எடுத்து ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டவையே. இதன் மூலம் நம் தமிழக காவல்துறை கடந்து வந்த பாதையை பார்க்கலாம்✍️முழுகட்டுரை தொகுப்பு✍️விண்மீன் நியூஸ்

தமிழ்நாடு காவல்துறை தோன்றிய வரலாறு!! தமிழக காவல் துறைக்கு இக்கட்டுரை சமர்ப்பணம். இதில் இடம் பெற்றுள்ள சாரம்சங்கள் பல நூலகங்களிலும், இணைய வளைதளங்களிலும் எடுத்து ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டவையே. இதன் மூலம் நம் தமிழக காவல்துறை…

View More தமிழ்நாடு காவல்துறை தோன்றிய வரலாறு!!✍️தமிழக காவல் துறைக்கு இக்கட்டுரை சமர்ப்பணம்✍️ இதில் இடம் பெற்றுள்ள சாரம்சங்கள் பல நூலகங்களிலும், இணைய வளைதளங்களிலும் எடுத்து ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டவையே. இதன் மூலம் நம் தமிழக காவல்துறை கடந்து வந்த பாதையை பார்க்கலாம்✍️முழுகட்டுரை தொகுப்பு✍️விண்மீன் நியூஸ்

*என் உயிர் தமிழினமே* *27 – 11 – 2022 ; ஞாயிற்றுக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 96 ; குடிமை ;* *குறள் ; 954 ;* *அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார்* *குன்றுவ செய்தல் இலர்*. *விளக்க உரை ;* உயர்ந்த குடியிற் பிறந்தார் , தகுதியான பலகோடிப் பொருளைப் பெற்றாலுந் தமது சீர் குன்றுதற்குரிய செயல்களைச் செய்யமாட்டார் , *அதாவது பலகோடி* *அளவிலான பொருளைப்* *பெற்ற செல்வ செழிப்பான* *உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவர்* , *தம் குடும்பச் சிறப்புக்* *குறைவதற்குக் காரணமான* *செயல்களைச் செய்யமாட்டார்*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 27 – 11 – 2022 ; ஞாயிற்றுக் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 96 ; குடிமை ; குறள் ; 954 ; அடுக்கிய…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *27 – 11 – 2022 ; ஞாயிற்றுக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 96 ; குடிமை ;* *குறள் ; 954 ;* *அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார்* *குன்றுவ செய்தல் இலர்*. *விளக்க உரை ;* உயர்ந்த குடியிற் பிறந்தார் , தகுதியான பலகோடிப் பொருளைப் பெற்றாலுந் தமது சீர் குன்றுதற்குரிய செயல்களைச் செய்யமாட்டார் , *அதாவது பலகோடி* *அளவிலான பொருளைப்* *பெற்ற செல்வ செழிப்பான* *உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவர்* , *தம் குடும்பச் சிறப்புக்* *குறைவதற்குக் காரணமான* *செயல்களைச் செய்யமாட்டார்*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *26 – 11 – 2022 ; சனிக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 94 ; சூது ;* *குறள் ; 935 ;* *கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி* *இவறியார் இல்லாகி யார்*. *விளக்க உரை ;* சூதாடும் கவற்றினையும் அஃதாடும் இடத்தையும் , ஆடுங் கைத்திறத்தையும் மேற்கொண்டு சூதினை விடாது பற்றினவர்கள் வறியரே யானவர்கள் , *அதாவது சூதாடும் காய்களையும்* *அது நடைபெறும் இடத்தையும்* , *ஆடும் கைத்திறமையையும்* *மேற்கொண்டு சூதாட்டத்தை* *கைவிடாதவன் , பொருள்* *அனைத்தையும் இழந்தாலும்* , *அதை மீட்க தொடர்ந்து* *சூதாட தவறு மேல் தவறு* *செய்து* , *கெட்டு ஒழிந்து போவான்* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 26 – 11 – 2022 ; சனிக் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 94 ; சூது ; குறள் ; 935 ; கவறும்…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *26 – 11 – 2022 ; சனிக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 94 ; சூது ;* *குறள் ; 935 ;* *கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி* *இவறியார் இல்லாகி யார்*. *விளக்க உரை ;* சூதாடும் கவற்றினையும் அஃதாடும் இடத்தையும் , ஆடுங் கைத்திறத்தையும் மேற்கொண்டு சூதினை விடாது பற்றினவர்கள் வறியரே யானவர்கள் , *அதாவது சூதாடும் காய்களையும்* *அது நடைபெறும் இடத்தையும்* , *ஆடும் கைத்திறமையையும்* *மேற்கொண்டு சூதாட்டத்தை* *கைவிடாதவன் , பொருள்* *அனைத்தையும் இழந்தாலும்* , *அதை மீட்க தொடர்ந்து* *சூதாட தவறு மேல் தவறு* *செய்து* , *கெட்டு ஒழிந்து போவான்* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *25 – 11 – 2022 ; வெள்ளிக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 93 ; கள்ளுண்ணாமை ;* *குறள் ; 925 ;* *கையறி யாமை உடைத்தே பொருள்கொடுத்து* *மெய்யறி யாமை கொளல்*. *விளக்க உரை ;* அருமையான பொருளைக் கொடுத்து உடலை மறந்து விடுதலாகிய அறியாமையப் பெற்றுக் கொள்ளுதல் , முறை அறியாமையாகும் , *அதாவது ஒருவன் கைப்பொருளைக்* *கொடுத்து அறிவினை* *மயக்கும் கள்ளை அருந்தி* , *தன் உடலைத் தான் அறியாத* *நிலைக்கு கொண்டு செல்வது* *என்பது அறியாமையாகும்* , *அது அறிவில்லாத தன்மையும்* *ஆகும்* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 25 – 11 – 2022 ; வெள்ளிக் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 93 ; கள்ளுண்ணாமை ; குறள் ; 925 ; கையறி…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *25 – 11 – 2022 ; வெள்ளிக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 93 ; கள்ளுண்ணாமை ;* *குறள் ; 925 ;* *கையறி யாமை உடைத்தே பொருள்கொடுத்து* *மெய்யறி யாமை கொளல்*. *விளக்க உரை ;* அருமையான பொருளைக் கொடுத்து உடலை மறந்து விடுதலாகிய அறியாமையப் பெற்றுக் கொள்ளுதல் , முறை அறியாமையாகும் , *அதாவது ஒருவன் கைப்பொருளைக்* *கொடுத்து அறிவினை* *மயக்கும் கள்ளை அருந்தி* , *தன் உடலைத் தான் அறியாத* *நிலைக்கு கொண்டு செல்வது* *என்பது அறியாமையாகும்* , *அது அறிவில்லாத தன்மையும்* *ஆகும்* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *24 – 11 – 2022 ; வியாழக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 90 ; பெரியாரைப் பிழையாமை ;* *குறள் ; 894 ;* *கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தற்றால் ஆற்றுவார்க்கு* *ஆற்றாதார் இன்னா செயல்* *விளக்க உரை ;* வமையுடையவருக்கு வமையில்லாதவர் தீங்கு செய்தால் , தானே வரும் கூற்றுவனை அவன் வருவதற்கு முன்னே கைகாட்டி அழைப்பது போன்றதாகும் , *அதாவது நல்ல திறமையான* *ஒருவருக்கு திறமை இல்லாத* *பொறாமையுடைய* *ஒருவர் தீமை செய்தால்* , *எமனையே கையாற்* *கூப்பிட்டது போல் ஆகும்*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 24 – 11 – 2022 ; வியாழக் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 90 ; பெரியாரைப் பிழையாமை ; குறள் ; 894 ;…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *24 – 11 – 2022 ; வியாழக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 90 ; பெரியாரைப் பிழையாமை ;* *குறள் ; 894 ;* *கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தற்றால் ஆற்றுவார்க்கு* *ஆற்றாதார் இன்னா செயல்* *விளக்க உரை ;* வமையுடையவருக்கு வமையில்லாதவர் தீங்கு செய்தால் , தானே வரும் கூற்றுவனை அவன் வருவதற்கு முன்னே கைகாட்டி அழைப்பது போன்றதாகும் , *அதாவது நல்ல திறமையான* *ஒருவருக்கு திறமை இல்லாத* *பொறாமையுடைய* *ஒருவர் தீமை செய்தால்* , *எமனையே கையாற்* *கூப்பிட்டது போல் ஆகும்*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *23 – 11 – 2022 ; புதன் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 89 ; உட்பகை ;* *குறள் ; 881 ;* *நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா , தமர்நீரும்* *இன்னாவாம் இன்னா செயின்*. *விளக்க உரை ;* நிழலும் நீரும் நோய் உண்டாக்கக் கூடியவானால் அவை தீயனவே , அதுபோலத் தீமை செய்யுந் தம்மவர் இயல்பும் பகைத்தன்மை உடையதே , *அதாவது குளிர்ந்த நீரும்* *துன்பம் தருவதாக* *இருந்தால் அது தீயதே* , *அதுபோன்றே சுற்றத்தாரின்* *இயல்புகளும் நமக்கு தீமை* *செய்வதாக இருந்தால்* *தீமைகளை விட்டு விலகி* *இருக்கவேண்டும்*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 23 – 11 – 2022 ; புதன் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 89 ; உட்பகை ; குறள் ; 881 ; நிழல்நீரும்…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *23 – 11 – 2022 ; புதன் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 89 ; உட்பகை ;* *குறள் ; 881 ;* *நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா , தமர்நீரும்* *இன்னாவாம் இன்னா செயின்*. *விளக்க உரை ;* நிழலும் நீரும் நோய் உண்டாக்கக் கூடியவானால் அவை தீயனவே , அதுபோலத் தீமை செய்யுந் தம்மவர் இயல்பும் பகைத்தன்மை உடையதே , *அதாவது குளிர்ந்த நீரும்* *துன்பம் தருவதாக* *இருந்தால் அது தீயதே* , *அதுபோன்றே சுற்றத்தாரின்* *இயல்புகளும் நமக்கு தீமை* *செய்வதாக இருந்தால்* *தீமைகளை விட்டு விலகி* *இருக்கவேண்டும்*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

*என் உயிர் தமிழினமே* *21 – 11 – 2022 ; திங்கள் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 95 ; மருந்து ;* *குறள் ; 942 ;* *மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது* *அற்றது போற்றி உணின்*. . *விளக்க உரை ;* ஒருவன் உண்ட உணவு நன்றாகச் செரித்தக் கழிந்தது என்று தெளிய அறிந்து பின் உண்டால் அவன் உடம்பிற்கு மருந்து என்று வேறொன்று வேண்டாம் , *அதாவது ஒருவன் முன்பு* *சாப்பிட்ட சாப்பாடு சீரணித்த* *அளவை அறிந்து அதன்* *பிறகு சாப்பிட வேண்டும்* , *அப்படி செய்து வந்தால்* , *அவன் உடம்பிற்கு மருந்து* *என ஒன்று வேண்டியதில்லை*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே 21 – 11 – 2022 ; திங்கள் கிழமை ; திருக்குறள் ; அதிகாரம் ; 95 ; மருந்து ; குறள் ; 942 ; மருந்தென…

View More *என் உயிர் தமிழினமே* *21 – 11 – 2022 ; திங்கள் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 95 ; மருந்து ;* *குறள் ; 942 ;* *மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது* *அற்றது போற்றி உணின்*. . *விளக்க உரை ;* ஒருவன் உண்ட உணவு நன்றாகச் செரித்தக் கழிந்தது என்று தெளிய அறிந்து பின் உண்டால் அவன் உடம்பிற்கு மருந்து என்று வேறொன்று வேண்டாம் , *அதாவது ஒருவன் முன்பு* *சாப்பிட்ட சாப்பாடு சீரணித்த* *அளவை அறிந்து அதன்* *பிறகு சாப்பிட வேண்டும்* , *அப்படி செய்து வந்தால்* , *அவன் உடம்பிற்கு மருந்து* *என ஒன்று வேண்டியதில்லை*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*