இந்தியாஉலக செய்திகள்கல்விதமிழகம்தமிழ்நாடு மாவட்டம்தொழில்நுட்பம்பயனுள்ள தகவல்வரலாறு

பஞ்சரும் ஆகாது டயருக்கு காற்று நிரப்ப த் தேவையில்லை?புதிய டயர் கண்டுபிடிப்பு?

advertisement by google

பஞ்சரும் ஆகாது டயருக்கு காற்று நிரப்ப தேவை இல்லை புதிய டயர் கண்டுப்பிடிப்பு!⛔

advertisement by google

பஞ்சரும் ஆகாது டயருக்கு காற்று நிரப்ப தேவை இல்லை புதிய டயரை மிக்செலின் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

advertisement by google

பிரான்ஸ் நாட்டில் இயங்கி வரும் மிக்செலின் நிறுவனம், வாகனகளுக்கு டயர்களை தயாரித்து வருக்கின்றனர், இந்நிறுவனம் அண்மையில் புதிதாக பஞ்சரகதா, காற்று நிரப்பாத டயரை தயாரித்துள்ளது.

advertisement by google

அப்டிஸ் என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த டயரை ஜெனரல் மோட்டர்ஸ் நிறுவனத்துடன் இன்னைந்து மிக்செலின் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

advertisement by google

இந்த டயரானது சக்கர்கத்தில் இருப்பதைப் போன்ற ஸ்போக்ஸ் அமைப்புடன் தயாரித்துள்ளது. வளைந்து நெளியும் தன்மைக் கொண்டுள்ளது, கரடு முரடான பாதையில் செல்லும் வகையில் செய்யப்பட்டுள்ளது.

advertisement by google

டயர் கிழிந்து விடுமோ என்று பயம் தேவையில்லை என்ற அளவிற்கு மிக்செலின் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது .

advertisement by google

advertisement by google
advertisement by google

Related Articles

Back to top button