கல்வி

*என் உயிர் தமிழினமே* *22 – 3 – 2023 ; புதன் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 108 ; கயமை ;* *குறள் ; 1071 ;* *மக்களே போல்வர் கயவர் , அவர்அன்ன* *ஒப்பாரி யாம்கண்டது இல்*. *விளக்க உரை* ; கயவரும் மனிதரைப் போலவே இருக்கிறார்கள் குணங்களால் வேறுபட்ட இருவேறு வகையார் இப்படி உருவத்தாலொத் திருப்பதைப் பிற எங்குங் கண்டதில்லை , *அதாவது கெட்ட எண்ணம்* *கொண்டவரும் மற்ற* *மனிதரைப் போலவே* *இருப்பார்கள்* , *இந்த வகையான* *ஒற்றுமையை நாம் வேறு* *எங்கும் கண்டதில்லை* . *நல்லவனும் கெட்டவனும்* *உருவத்தால் ஒற்றுமை*, *உள்ளவரே*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. ????????????????????????????????? *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

advertisement by google

என் உயிர் தமிழினமே

advertisement by google

22 – 3 – 2023 ; புதன் கிழமை ;

advertisement by google

திருக்குறள் ;

advertisement by google

அதிகாரம் ; 108 ; கயமை ;

advertisement by google

குறள் ; 1071 ;

advertisement by google

மக்களே போல்வர் கயவர் , அவர்அன்ன

advertisement by google

ஒப்பாரி யாம்கண்டது இல்.

advertisement by google

விளக்க உரை ;

கயவரும் மனிதரைப்
போலவே இருக்கிறார்கள்
குணங்களால் வேறுபட்ட
இருவேறு வகையார்
இப்படி உருவத்தாலொத்
திருப்பதைப் பிற எங்குங்
கண்டதில்லை ,

அதாவது கெட்ட எண்ணம்
கொண்டவரும் மற்ற
மனிதரைப் போலவே
இருப்பார்கள் ,
இந்த வகையான
ஒற்றுமையை நாம் வேறு
எங்கும் கண்டதில்லை .
நல்லவனும் கெட்டவனும்
உருவத்தால் ஒற்றுமை,
உள்ளவரே.

புரிந்து கொள்ளுங்கள்
என் உயிர் தமிழினமே.
?????????????????????????????????
இப்படிக்கு
கோகுலம் M.தங்கராஜ்

advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button