இந்தியாதமிழகம்தமிழ்நாடு மாவட்டம்

உலகதமிழகமக்கள்,அனைத்து அரசியல்கட்சி கள், சமூக அமைப்புகளின் ஆதரவுக்கு, சாதிமதத்திற்கு அப்பாற்பட்டு கன்னியமாக 10 வருட காலமாக மக்கள் சேவை செய்துவரும் விண்மீன் நியூஸ் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிப்பு?கோவில்பட்டியில் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு வரும் சமூகவிரோதிகள் விண்மீன் நியூஸ்க்கு எதிராக பொய்வழக்கு ஜோடித்து தொந்தரவு?முழுவிவரம் – விண்மீன் நியூஸ்

advertisement by google

?????கோவில்பட்டியில் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு வரும் சில சமூக விரோதிகள் தன்னை பாதுகாக்க ஆளும்வர்க்கத்துடன் சேர்ந்து கொண்டு ?சாதி மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டு கண்ணியமாக, பத்துவருட காலமாக உள்ளுரிலிருந்து -உலகம் வரை ?செய்தி சேவையும் கல்விசேவையும் அளித்துவரும் விண்மீன்நியூஸ்க்கு எதிராக?கண்ணிய மிக்க தமிழ்நாடு காவல்துறையின் -தூத்துக்குடி மாவட்டம் மற்றும் கோவில்பட்டியின் சில தவறான காவல்துறையின் அதிகாரிகளின் உதவியுடன் ,தவறான வழிகளில் , விண்மீன் நியூஸ்க்கு எதிராக பொய்வழக்கு ஜோடித்து தொந்தரவு செய்துவருகிறார்கள்.அதற்கு துனைபோகும் சமூக விரோதிகளை களையெடுக்க ,?விண்மீன் நியூஸ்க்கு உறுதுனையாக இருந்த உலகதமிழர்களுக்கும், தமிழகபொதுமக்களுக்கும் , தமிழத்தின் அனைத்து அரசியல்கட்சிகள், சமூக அமைப்புகளுக்கும் விண்மீன் நியூஸ்,விண்மீன் தேசீய கழகம்,தமிழ் தமிழர் கட்சியின் ??மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து‍ கொள்கிறோம்.??????????? விண்மீன்நியூஸ்?
,?விண்ணொளி நியூஸ்?விண்மீன் தேசீய கழகம், ?தமிழ்தமிழர் கட்சி????????

advertisement by google

advertisement by google

advertisement by google

advertisement by google

advertisement by google

advertisement by google

advertisement by google
advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button