பாறையில் குடைந்து உருவாக்கப்பட்ட, பிரமிக்க வைக்கும் மாதா கோவில்✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன்நியூஸ்

🙏பாறையில் குடைந்து செய்யப்பட்ட இந்த லூர்து அன்னை தேவாலயம் செக்கோஸ்லோவேக் கியா நாட்டில் உள்ளது..

இந்த தேவாலயம் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் வேலை தொடங்கி 1900-வது ஆண்டில் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது.பாறையில் குடைந்து உருவாக்கப்பட்ட, பிரமிக்க வைக்கும் மாதா கோவில், உலக நாடுகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வணங்கி செல்கின்றனர்

இணையத்தில் பகிர

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *