🌺🌺🌺🌺🌺🌺💥💥💥 🙏உலகஇந்தியதமிழகமகளிர்கள் அனைவருக்கும் விண்மீன்நியூஸின் இனிய மகளிர்தின நல்வாழ்த்துகள்🙏💥💥💥🌺🌺🌺🌺🌺🌺ஒருவரின் அன்பு எங்கு மதிப்பாகக் கிடைக்கிறதோ, அங்கு தான் அன்பு நிலைத்து நிற்கும் கடைசி வரை..💥💥💥💥💥💥 கனம் கூடக் கூட ஒரு கணம் கூட யோசிப்பதே இல்லை. ஆம், மனதின் சுகமான சுமையை மந்தையில் இறக்கி வைக்காத தாய். 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 தாய்மையின்றி தலைமுறை ஏது … பெண்களின்றிப் பிரபஞ்சம் ஏது … 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 பல பெண்களின் மனதின் காயங்களுக்கு மருந்தாக இருப்பது….. அவள் குழந்தையின் சத்தமும் அது கொடுக்கும் முத்தமும்.. 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 “பெண் புத்தி; பின் புத்தி” என்ற பழமொழி ஒன்றுள்ளது.. “பின்னால் வருவதை முன்கூட்டியே அறிந்து புத்தி சொல்லக் கூடியவள்”என்பதே இதன் உண்மை அர்த்தமாகும். 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 ஆண்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைத்து சம்பாதித்தாலும் ஒரு குடும்பம் நல்லாவதற்கு…!! பெண்களின் சாமர்த்தியத்தில் தான் உள்ளது….!! 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 கடமைக்குப் படைக்கப்படும் சில ஆண்களை.. கடவுளின் சிறந்த படைப்பாக மாற்றுவது பெண்கள் தான்! பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து சமாளித்து……. சலித்துப் பின் சகித்து இறுதியில் அதையே ஏற்று வாழும் ஜீவனுக்குப் பெயர் தான்……… ” பெண் 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 மகளாய் மகுடம் தரித்து, மருமகளாய் மறுவீடு புகுந்து, மனைவியாய் மன்னவன் கைகோர்த்து, மசக்கையாகி மறுபிறவி எடுத்து, மழலை மொழியில் மகிழ்ச்சி கண்டு, மங்காத அறிவொளியும் தந்து, மருமகனுக்கோ, மருமகளுக்கோ மற்றும் ஒரு தாயாகி மனைக் காத்து, மற்றவர் நலம் காத்து, மனம் தளராது மடியும் வரை மற்றவர்களின் மகிழ்ச்சியாக வாழ, மண்ணில் படைக்கப்பட்ட மாமணிகளுக்கு மாதருக்கு மாவுலகம் காத்திட, மாபெரும் சாதனை படைத்திட மனதார வாழ்த்துகிறோம். விண்மீன்நியூஸின் இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள். 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 பெண்களின்‌ உணர்வுகளை மதித்திட நம்முடைய ஆண்‌ பிள்ளைகளுக்குக் கற்றுத்‌ தருவோம்‌. பெண்கள்‌ இல்லாமல்‌ இந்தப்‌ பூவுலகம்‌ இயங்காது என்பதை உணர்ந்து ஒவ்வொருவரும்‌ செயல்படுவோம்‌. 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 ஒரு பூ எதற்காகப் பூக்கும் யாருக்காக பூக்குமென்பது பூக்கும் வரை அந்தப் பூக்களுக்கே தெரியாது.. ஒரு தேவதைக்காகத் தான் பூத்தோமென்று..!🌺🌺🌺🌺🌺💥💥💥 🙏உலகஇந்தியதமிழகமகளிர்கள் அனைவருக்கும் விண்மீன்நியூஸின் இனிய மகளிர்தின நல்வாழ்த்துகள்🙏💥💥💥🌺🌺🌺🌺🌺🌺விண்மீன்நியூஸ்

🌺🌺🌺🌺🌺🌺💥💥💥 🙏உலகஇந்தியதமிழகமகளிர்கள் அனைவருக்கும் விண்மீன்நியூஸின் இனிய மகளிர்தின நல்வாழ்த்துகள்🙏💥💥💥🌺🌺🌺🌺🌺🌺ஒருவரின் அன்பு எங்கு மதிப்பாகக் கிடைக்கிறதோ, அங்கு தான் அன்பு நிலைத்து நிற்கும் கடைசி வரை..💥💥💥💥💥💥 கனம் கூடக் கூட ஒரு கணம் கூட யோசிப்பதே…

View More 🌺🌺🌺🌺🌺🌺💥💥💥 🙏உலகஇந்தியதமிழகமகளிர்கள் அனைவருக்கும் விண்மீன்நியூஸின் இனிய மகளிர்தின நல்வாழ்த்துகள்🙏💥💥💥🌺🌺🌺🌺🌺🌺ஒருவரின் அன்பு எங்கு மதிப்பாகக் கிடைக்கிறதோ, அங்கு தான் அன்பு நிலைத்து நிற்கும் கடைசி வரை..💥💥💥💥💥💥 கனம் கூடக் கூட ஒரு கணம் கூட யோசிப்பதே இல்லை. ஆம், மனதின் சுகமான சுமையை மந்தையில் இறக்கி வைக்காத தாய். 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 தாய்மையின்றி தலைமுறை ஏது … பெண்களின்றிப் பிரபஞ்சம் ஏது … 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 பல பெண்களின் மனதின் காயங்களுக்கு மருந்தாக இருப்பது….. அவள் குழந்தையின் சத்தமும் அது கொடுக்கும் முத்தமும்.. 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 “பெண் புத்தி; பின் புத்தி” என்ற பழமொழி ஒன்றுள்ளது.. “பின்னால் வருவதை முன்கூட்டியே அறிந்து புத்தி சொல்லக் கூடியவள்”என்பதே இதன் உண்மை அர்த்தமாகும். 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 ஆண்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைத்து சம்பாதித்தாலும் ஒரு குடும்பம் நல்லாவதற்கு…!! பெண்களின் சாமர்த்தியத்தில் தான் உள்ளது….!! 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 கடமைக்குப் படைக்கப்படும் சில ஆண்களை.. கடவுளின் சிறந்த படைப்பாக மாற்றுவது பெண்கள் தான்! பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து சமாளித்து……. சலித்துப் பின் சகித்து இறுதியில் அதையே ஏற்று வாழும் ஜீவனுக்குப் பெயர் தான்……… ” பெண் 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 மகளாய் மகுடம் தரித்து, மருமகளாய் மறுவீடு புகுந்து, மனைவியாய் மன்னவன் கைகோர்த்து, மசக்கையாகி மறுபிறவி எடுத்து, மழலை மொழியில் மகிழ்ச்சி கண்டு, மங்காத அறிவொளியும் தந்து, மருமகனுக்கோ, மருமகளுக்கோ மற்றும் ஒரு தாயாகி மனைக் காத்து, மற்றவர் நலம் காத்து, மனம் தளராது மடியும் வரை மற்றவர்களின் மகிழ்ச்சியாக வாழ, மண்ணில் படைக்கப்பட்ட மாமணிகளுக்கு மாதருக்கு மாவுலகம் காத்திட, மாபெரும் சாதனை படைத்திட மனதார வாழ்த்துகிறோம். விண்மீன்நியூஸின் இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள். 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 பெண்களின்‌ உணர்வுகளை மதித்திட நம்முடைய ஆண்‌ பிள்ளைகளுக்குக் கற்றுத்‌ தருவோம்‌. பெண்கள்‌ இல்லாமல்‌ இந்தப்‌ பூவுலகம்‌ இயங்காது என்பதை உணர்ந்து ஒவ்வொருவரும்‌ செயல்படுவோம்‌. 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 ஒரு பூ எதற்காகப் பூக்கும் யாருக்காக பூக்குமென்பது பூக்கும் வரை அந்தப் பூக்களுக்கே தெரியாது.. ஒரு தேவதைக்காகத் தான் பூத்தோமென்று..!🌺🌺🌺🌺🌺💥💥💥 🙏உலகஇந்தியதமிழகமகளிர்கள் அனைவருக்கும் விண்மீன்நியூஸின் இனிய மகளிர்தின நல்வாழ்த்துகள்🙏💥💥💥🌺🌺🌺🌺🌺🌺விண்மீன்நியூஸ்

75-80 வருடத்தில் ஆண்களின் விருப்பமான டிரஸ் இதுதான்✍️இந்தப் புகைப்படத்தைப் பார்த்து இப்போது நாம் சிரிக்கலாம்✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன்நியூஸ்

75-80 வருடத்தில் ஆண்களின் விருப்பமான டிரஸ் இதுதான். 32-இன்ச் பெல் பாட்டம். ஹை இடுப்பு பேண்ட், 8 இன்ச் நீளமுள்ள கை விருப்பமிருந்தால் மடக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம் மற்றும் சட்டையில் இரண்டு மூடியுடன் கூடிய…

View More 75-80 வருடத்தில் ஆண்களின் விருப்பமான டிரஸ் இதுதான்✍️இந்தப் புகைப்படத்தைப் பார்த்து இப்போது நாம் சிரிக்கலாம்✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன்நியூஸ்

மாடுகள் எப்போது உறங்கும்…? கதை சொல்லும் நீதி! வாழ்வியல் கட்டுரை✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன்நியூஸ்

மாடுகள் எப்போது உறங்கும்…? மாடுகள் எப்போது உறங்கும்…? “பரபரப்பான வாழ்க்கையில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறேன்… பல பிரச்சனைகள்… வீட்டில், தெருவில், ஊரில், உறவில், நண்பர்களிடத்தில், வேலை செய்யும் இடத்தில் என பிரச்சினை, பிரச்சினை, பிரச்சனை… ஏதாவது…

View More மாடுகள் எப்போது உறங்கும்…? கதை சொல்லும் நீதி! வாழ்வியல் கட்டுரை✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன்நியூஸ்

மனிதகுல வரலாற்றை கழுதைகள் எப்படி மாற்றி எழுதின❓ சிறப்பான வரலாற்று கட்டுரை✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன் நியூஸ்

✍️மனிதகுல வரலாற்றை கழுதைகள் எப்படி மாற்றி எழுதின❓ 🔵கட்டுரை தகவல் 🏛️💪✍️ரோமானியப் பேரரசின் சுமைகளைச் சுமப்பது முதல் நீண்ட தூர வர்த்தகம் வரை, சாதுவான விலங்கான கழுதை வியக்கத்தக்க வகையில் பல விஷயங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது.…

View More மனிதகுல வரலாற்றை கழுதைகள் எப்படி மாற்றி எழுதின❓ சிறப்பான வரலாற்று கட்டுரை✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன் நியூஸ்

இங்க் பேனா மறைந்த பொக்கிஷங்கள்✍️ இங்க் பேனா ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ள வரலாறு மற்றும் சுவரஸ்யமான அனுபவங்களின் கட்டுரை✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன்நியூஸ்

இங்க் பென் மறைந்த பொக்கிஷங்கள். இங்க் பென் இருக்கா?” ஏற இறங்க ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு ஒண்ணே ஒண்ணு இருக்கு” என்று ஒரு அழுக்கான பேனாவை எடுத்துக் கொடுத்தார். “சரி, ஒரு பாட்டில் இங்க்…

View More இங்க் பேனா மறைந்த பொக்கிஷங்கள்✍️ இங்க் பேனா ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ள வரலாறு மற்றும் சுவரஸ்யமான அனுபவங்களின் கட்டுரை✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன்நியூஸ்

50 ஆண்டுகளாக குளிக்காமல் ,உலகின் அழுக்கு மனிதர், கட்டாயப்படுத்தி குளிக்க வைத்ததனால், காலமானார்✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன்நியூஸ்

உலகின் அழுக்கு மனிதராக கருதப்பட்ட ஈரானைச் சேர்ந்த அமவு ஹாஜி என்பவர் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மரணமடைந்தார். 94 வயதான அவர், அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக குளிக்காமல், தனிமையில் இருந்து வந்துள்ளார். இதனால் அவர்…

View More 50 ஆண்டுகளாக குளிக்காமல் ,உலகின் அழுக்கு மனிதர், கட்டாயப்படுத்தி குளிக்க வைத்ததனால், காலமானார்✍️முழுவிவரம்✍️விண்மீன்நியூஸ்

உலகிலேயே 40 வருஷம் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒரே தலைவர் தமிழர் தலைவர் வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை💐விண்மீன் தேசீயகழகம் தலைவணங்குகிறது💐விண்மீன் நியூஸ்

உலகிலேயே 40 வருஷம் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒரே தலைவர் வ.உ.சிதம்பரம்..! அதிலும் கோவை சிறைதான், வஉசிக்குள் பெருமளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது..! அந்த ஜெயிலர் பெயர் மிஞ்ஜேல்… ரொம்ப மோசமானவன்.. கொடூரக்காரன்..! ஜெயிலுக்குள் கொண்டு…

View More உலகிலேயே 40 வருஷம் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒரே தலைவர் தமிழர் தலைவர் வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை💐விண்மீன் தேசீயகழகம் தலைவணங்குகிறது💐விண்மீன் நியூஸ்

தை முதல்நாளே தமிழர்களுக்குத் தமிழ்ப்புத்தாண்டு என்று எடுத்து உரைத்தவர்கள் யாரெல்லாம் தெரியுமா💥 முழுவிளக்க வரலாற்றுச்சுவடுகள்✍️தமிழர் என்றால் , தை முதல் நாளே தமிழ்ப் புத்தாண்டு🤳 முழுவிவரம் -விண்மீன் நியூஸ்✍️

💥விண்மீன்நியூஸின் இனிய தமிழர் திருநாள் மற்றும் 🔥தமிழ்ப் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்🙏🏽 🔥தமிழ்ப் புத்தாண்டு* சிறப்புப் பார்வை சுறவம் தை முதல்நாளே தமிழர்களுக்குத் தமிழ்ப்புத்தாண்டு என்று எடுத்து உரைத்தவர்கள் யாரெல்லாம் தெரியுமா? மறைமலை அடிகளார் (1921)…

View More தை முதல்நாளே தமிழர்களுக்குத் தமிழ்ப்புத்தாண்டு என்று எடுத்து உரைத்தவர்கள் யாரெல்லாம் தெரியுமா💥 முழுவிளக்க வரலாற்றுச்சுவடுகள்✍️தமிழர் என்றால் , தை முதல் நாளே தமிழ்ப் புத்தாண்டு🤳 முழுவிவரம் -விண்மீன் நியூஸ்✍️

படி என்கிற அளவியல்முறை..!!✍️படி என்றால் எத்தனை கிலோ ???✍️ தமிழர்கள் அந்தக் காலத்தில், வேலைக்குக் கூலியாக, பண்டமாற்று முறையில் ஒரு படி அரிசி, இரண்டு படி நெல் என்ற அளவில்தான் கொடுத்த வரலாறு✍️முழுவிவரம் -விண்மீன்நியூஸ்

படி என்கிற அளவியல்முறை..!! படி என்றால் எத்தனை கிலோ ??? அரசாங்கமும், பயணப்படி, பஞ்சப்படி, என்றுதான் பயன்படுத்துகின்றனர். அந்தக் காலத்தில், வேலைக்குக் கூலியாக, பண்டமாற்று முறையில் ஒரு படி அரிசி, இரண்டு படி நெல்…

View More படி என்கிற அளவியல்முறை..!!✍️படி என்றால் எத்தனை கிலோ ???✍️ தமிழர்கள் அந்தக் காலத்தில், வேலைக்குக் கூலியாக, பண்டமாற்று முறையில் ஒரு படி அரிசி, இரண்டு படி நெல் என்ற அளவில்தான் கொடுத்த வரலாறு✍️முழுவிவரம் -விண்மீன்நியூஸ்

கோன் ஐஸ்க்ரீம் பிறந்த கதை தெரியுமா.? வித்தியாசமான சிந்தனை✍️முழுவிவரம் -விண்மீன்நியூஸ்

வித்தியாசமான சிந்தனை. கோன் ஐஸ்க்ரீம் பிறந்த கதை தெரியுமா.? அமெரிக்காவில் பிரபல ஐஸ்க்ரீம் நிறுவனம்! கூட்டம் அலை மோதும்! கப்புகளைக் கழுவி அடுத்தவருக்கு சப்ளை செய்வதற்குள் போதும் போதும் என்றாகி விடும்! எத்தனை மெஷின்…

View More கோன் ஐஸ்க்ரீம் பிறந்த கதை தெரியுமா.? வித்தியாசமான சிந்தனை✍️முழுவிவரம் -விண்மீன்நியூஸ்