கல்வி

*என் உயிர் தமிழினமே* *திருக்குறள் ;* *11 – 6 – 2023 ; ஞாயிற்றுக் கிழமை ;* *அதிகாரம் ; 81 ; பழைமை ;* *குறள் ; 804 ;* *விழைதகையான் வேண்டி இருப்பர் கெழுதகையால்* *கேளாது நட்டார் செயின்* . *விளக்க உரை* ; நண்பர் உரிமைபற்றித் தம்மிடங் கேளாது யாதாவது செய்தாராயின் அது விரும்பப்படத்தக்கதாகலின் , அதனை அறிஞர் உவந்தேற்பர் , *அதாவது தனது நண்பர்* *உரிமையுடன் தன் கேட்காமல்* *செய்யும் செயலை* , *நண்பரின் உரிமையை* *விரும்பும் காரணமாக* *அவர் செய்யும் செயலை* *ஏற்றுக் கொள்ளுவர்* . புரிந்து கொள்ளுங்கள் . *என் உயிர் தமிழினமே* ????????????????????????????????? *எல்லாம் செயல் கூடும்* *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M. தங்கராஜ்*

advertisement by google

என் உயிர் தமிழினமே

advertisement by google

திருக்குறள் ;

advertisement by google

11 – 6 – 2023 ; ஞாயிற்றுக் கிழமை ;

advertisement by google

அதிகாரம் ; 81 ; பழைமை ;

advertisement by google

குறள் ; 804 ;

advertisement by google

விழைதகையான் வேண்டி இருப்பர் கெழுதகையால்

advertisement by google

கேளாது நட்டார் செயின் .

advertisement by google

விளக்க உரை ;

நண்பர் உரிமைபற்றித்
தம்மிடங் கேளாது
யாதாவது செய்தாராயின்
அது விரும்பப்படத்தக்கதாகலின் ,
அதனை அறிஞர் உவந்தேற்பர் ,

அதாவது தனது நண்பர்
உரிமையுடன் தன் கேட்காமல்
செய்யும் செயலை ,
நண்பரின் உரிமையை
விரும்பும் காரணமாக
அவர் செய்யும் செயலை
ஏற்றுக் கொள்ளுவர் .

புரிந்து கொள்ளுங்கள் .
என் உயிர் தமிழினமே
?????????????????????????????????
எல்லாம் செயல் கூடும்

இப்படிக்கு
கோகுலம் M. தங்கராஜ்

advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button