கல்வி

*என் உயிர் தமிழினமே* *11 – 3 – 2022 ; வெள்ளிக் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 52 ; தெரிந்து விளையாடல் ;* *குறள் ; 518 ;* *வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை அவனை* *அதற்குரிய னாகச் செயல்*. *விளக்க உரை ;* ஒருவனை ஒருவேலைக்குத் தகுதியுடையன் என்று துணிந்த பின் , அவ்வேலைக்குப் பொருத்தமானபடி அவனை உயர்த்துக , *அதாவது இந்த செயலை* *இவன் தான் செய்ய* *தகுதியுடையவன் என* *ஆராய்ந்த பின்னர்* , *அவனை அந்தச் செயலை* *செய்வதற்கு உரியவனாக* *துணிந்து அமர்த்த வேண்டும்* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

advertisement by google

என் உயிர் தமிழினமே

advertisement by google

11 – 3 – 2022 ; வெள்ளிக் கிழமை ;

advertisement by google

திருக்குறள் ;

advertisement by google

அதிகாரம் ; 52 ; தெரிந்து விளையாடல் ;

advertisement by google

குறள் ; 518 ;

advertisement by google

வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை அவனை

advertisement by google

அதற்குரிய னாகச் செயல்.

advertisement by google

விளக்க உரை ;

ஒருவனை ஒருவேலைக்குத்
தகுதியுடையன் என்று
துணிந்த பின் ,
அவ்வேலைக்குப்
பொருத்தமானபடி அவனை
உயர்த்துக ,

அதாவது இந்த செயலை
இவன் தான் செய்ய
தகுதியுடையவன் என
ஆராய்ந்த பின்னர் ,
அவனை அந்தச் செயலை
செய்வதற்கு உரியவனாக
துணிந்து அமர்த்த வேண்டும் .

புரிந்து கொள்ளுங்கள்
என் உயிர் தமிழினமே.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
இப்படிக்கு
கோகுலம் M.தங்கராஜ்

advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button