இந்தியாதமிழகம்தமிழ்நாடு மாவட்டம்

மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம்?முழு விவரம் – விண்மீன் நியூஸ்

advertisement by google


நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (24.05.2020)

advertisement by google

பாபநாசம் :
உச்சநீர்மட்டம் : 143 அடி
நீர் இருப்பு : 41.05
அடி
நீர் வரத்து : 425.69
கன அடி
வெளியேற்றம் : 404.75 கன அடி

advertisement by google

சேர்வலாறு :
உச்ச நீர்மட்டம் : 156 அடி
நீர் இருப்பு : 53.87 அடி
நீர்வரத்து : Nil
வெளியேற்றம் : Nil

advertisement by google

மணிமுத்தாறு :
உச்ச நீர்மட்டம்: 118
நீர் இருப்பு : 74.30 அடி
நீர் வரத்து : 11
கனஅடி
வெளியேற்றம் : 425 கன அடி

advertisement by google

வடக்கு பச்சையாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 49
அடி
நீர் இருப்பு: 10.25
அடி
நீர் வரத்து: Nil
வெளியேற்றம்: NIL கன அடி

advertisement by google

நம்பியாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 22.96 அடி
நீர் இருப்பு: 11.02 அடி
நீர்வரத்து: Nil
வெளியேற்றம்: NIL

advertisement by google

கொடுமுடியாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 52.50 அடி
நீர் இருப்பு: 11.50 அடி
நீர்வரத்து: ,NIL
வெளியேற்றம்: 3 கன அடி

advertisement by google

மழை அளவு
நாங்குநேரி:
2.40 மி.மீ

advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button