சந்திரயான் 2 விண்கலத்திலிருந்து பிரிந்த விக்ரம் லேண்டர் அதிகாலை 1:30 மணிக்கு நிலவில் தரையிறங்குகிறது.

View More சந்திரயான் 2 விண்கலத்திலிருந்து பிரிந்த விக்ரம் லேண்டர் அதிகாலை 1:30 மணிக்கு நிலவில் தரையிறங்குகிறது.