கல்வி

*என் உயிர் தமிழினமே* *திருக்குறள் ;* *12 – 7 – 2023 ; புதன் கிழமை ;* *அதிகாரம் ; 7 ; மக்கட்பேறு ;* *குறள் ; 61 ;* *பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை , அறிவறிந்த* *மக்கட்பேறு அல்ல பிற* . *விளக்க உரை* ; ஒருவன் பெறுதற்குரிய ஊதியங்களுள் அறிய வேண்டியவற்றை அறியவல்ல மக்களைப் பார்க்கிலுஞ் சிறந்தது யாதாவதிருப்பதாக எமக்குத் தெரியவில்லை , *அதாவது ஒருவன்* *வாழ்க்கையில் எவ்வளவு* *சாதித்தாலும்* *அறிவுள்ள பிள்ளைகளைப்* *பெறுவதைவிட வேறு* *சாதனை எதுவும் இல்லை* , *அதுவே அவன் அடையக்கூடிய* *மிகப்பெரிய சிறப்பு* புரிந்து கொள்ளுங்கள் . *என் உயிர் தமிழினமே* ????????????????????????????????? *எல்லாம் செயல் கூடும்* *இப்படிக்கு* *கோகுலம் ; ம. தங்கராஜ்*

advertisement by google

என் உயிர் தமிழினமே

advertisement by google

திருக்குறள் ;

advertisement by google

12 – 7 – 2023 ; புதன் கிழமை ;

advertisement by google

அதிகாரம் ; 7 ; மக்கட்பேறு ;

advertisement by google

குறள் ; 61 ;

advertisement by google

பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை , அறிவறிந்த

advertisement by google

மக்கட்பேறு அல்ல பிற .

advertisement by google

விளக்க உரை ;

ஒருவன் பெறுதற்குரிய
ஊதியங்களுள் அறிய
வேண்டியவற்றை
அறியவல்ல மக்களைப்
பார்க்கிலுஞ் சிறந்தது
யாதாவதிருப்பதாக
எமக்குத் தெரியவில்லை ,

அதாவது ஒருவன்
வாழ்க்கையில் எவ்வளவு
சாதித்தாலும்
அறிவுள்ள பிள்ளைகளைப்
பெறுவதைவிட வேறு
சாதனை எதுவும் இல்லை ,
அதுவே அவன் அடையக்கூடிய
மிகப்பெரிய சிறப்பு

புரிந்து கொள்ளுங்கள் .
என் உயிர் தமிழினமே
?????????????????????????????????
எல்லாம் செயல் கூடும்

இப்படிக்கு
கோகுலம் ; ம. தங்கராஜ்

advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button