கல்வி

*என் உயிர் தமிழினமே* *திருக்குறள் ;* *4 – 7 – 2023 ; செவ்வாய்க் கிழமை ;* *அதிகாரம் ;107 ; இரவச்சம் ;* *குறள் ; 1064 ;* *இடம்எல்லாம் கொள்ளத் தகைத்தே இடம்இல்லாக்* *காலும் இரவொல்லாச் சால்பு* . *விளக்க உரை* ; உணவிற்கு இடமில்லாத போழ்தும் , இரப்பதற்கு உடன்படாத மன அமைதி , உலக முழுவதிலும் அடங்காத பெருமையை உடைத்து , *அதாவது உண்பதற்கு* *உணவு இல்லாத போதும்* , *மற்றவரிடம் கேட்பதற்கு* *மனமில்லாத பண்பு* *உலகமே ஈடாகாத* *பெருமையுடையது* . புரிந்து கொள்ளுங்கள் . *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *எல்லாம் செயல் கூடும்* *இப்படிக்கு* *கோகுலம் ; ம. தங்கராஜ்*

advertisement by google

என் உயிர் தமிழினமே

advertisement by google

திருக்குறள் ;

advertisement by google

4 – 7 – 2023 ; செவ்வாய்க் கிழமை ;

advertisement by google

அதிகாரம் ;107 ; இரவச்சம் ;

advertisement by google

குறள் ; 1064 ;

advertisement by google

இடம்எல்லாம் கொள்ளத் தகைத்தே இடம்இல்லாக்

advertisement by google

காலும் இரவொல்லாச் சால்பு .

advertisement by google

விளக்க உரை ;

உணவிற்கு இடமில்லாத
போழ்தும் , இரப்பதற்கு
உடன்படாத மன அமைதி ,
உலக முழுவதிலும்
அடங்காத பெருமையை
உடைத்து ,

அதாவது உண்பதற்கு
உணவு இல்லாத போதும் ,
மற்றவரிடம் கேட்பதற்கு
மனமில்லாத பண்பு
உலகமே ஈடாகாத
பெருமையுடையது .

புரிந்து கொள்ளுங்கள் .
என் உயிர் தமிழினமே
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
எல்லாம் செயல் கூடும்

இப்படிக்கு
கோகுலம் ; ம. தங்கராஜ்

advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button