கல்வி

*என் உயிர் தமிழினமே* *திருக்குறள் ;* *3 – 7 – 2023 ; திங்கள் கிழமை ;* *அதிகாரம் ;106 ; இரவு ;* *குறள் ; 1057 ;* *இகழ்ந்தெள்ளாது ஈவாரைக் காணின் மகிழ்ந்துள்ளம்* *உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து* . *விளக்க உரை* ; இரப்பவரை அவமதித்து ஏசாது கொடுப்பவரைக் கண்டால் இரப்பவருடைய மனம் மகிழ்ச்சியடைந்து . உள்ளுக்குகுள்ளே நிறைவடையதாகும் , *அதாவது உதவி கேட்பவரை* *அவமானப்படுத்தாமல்* *பொருள் கொடுப்பவரைக்* *கண்டால்* , *பெற்றுக் கொண்டவர் மனம்* *மகிழ்ந்து உள்ளத்துள்ளேயே* *மென்மேலும் மகிழ்வர்* . புரிந்து கொள்ளுங்கள் . *என் உயிர் தமிழினமே* ????????????????????????????????? *எல்லாம் செயல் கூடும்* *இப்படிக்கு* *கோகுலம் ; ம. தங்கராஜ்*

advertisement by google

என் உயிர் தமிழினமே

advertisement by google

திருக்குறள் ;

advertisement by google

3 – 7 – 2023 ; திங்கள் கிழமை ;

advertisement by google

அதிகாரம் ;106 ; இரவு ;

advertisement by google

குறள் ; 1057 ;

advertisement by google

இகழ்ந்தெள்ளாது ஈவாரைக் காணின் மகிழ்ந்துள்ளம்

advertisement by google

உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து .

advertisement by google

விளக்க உரை ;

இரப்பவரை அவமதித்து
ஏசாது கொடுப்பவரைக்
கண்டால் இரப்பவருடைய
மனம் மகிழ்ச்சியடைந்து .
உள்ளுக்குகுள்ளே
நிறைவடையதாகும் ,

அதாவது உதவி கேட்பவரை
அவமானப்படுத்தாமல்
பொருள் கொடுப்பவரைக்
கண்டால் ,
பெற்றுக் கொண்டவர் மனம்
மகிழ்ந்து உள்ளத்துள்ளேயே
மென்மேலும் மகிழ்வர் .

புரிந்து கொள்ளுங்கள் .
என் உயிர் தமிழினமே
?????????????????????????????????
எல்லாம் செயல் கூடும்

இப்படிக்கு
கோகுலம் ; ம. தங்கராஜ்

advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button