கல்வி

*என் உயிர் தமிழினமே* *திருக்குறள் ;* *7 – 6 – 2023 ; புதன் கிழமை ;* *அதிகாரம் ; 77 ; படைமாட்சி ;* *குறள் ; 766 ;* *மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்* *எனநான்கே ஏமம் படைக்கு* . *விளக்க உரை* ; வீரமும் , மானமும் , புகழ் பெற்ற முன்னோர் நெறியில் நடப்பதும் , அரசனால் நம்பப்படுந் தன்மையும் ஆகிய நான்கும் ஒரு படைக்குப் பாதுகாப்பாய குணங்களாகும் , *அதாவது வீரமும் , மானமும்* , *முன்பு நமது வீரர்கள்* *சென்ற வழியில் செல்லுதல்* , *அரசனின் நம்பிக்கைக்குரிய* *வகையில் நடப்பது* *ஆகிய நான்கும்* *வலிமைமிக்க படைக்கு* *சிறந்த பண்பாகும்* . புரிந்து கொள்ளுங்கள் . *என் உயிர் தமிழினமே* ????????????????????????????????? *எல்லாம் செயல் கூடும்* *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M. தங்கராஜ்*

advertisement by google

என் உயிர் தமிழினமே

advertisement by google

திருக்குறள் ;

advertisement by google

7 – 6 – 2023 ; புதன் கிழமை ;

advertisement by google

அதிகாரம் ; 77 ; படைமாட்சி ;

advertisement by google

குறள் ; 766 ;

advertisement by google

மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்

advertisement by google

எனநான்கே ஏமம் படைக்கு .

advertisement by google

விளக்க உரை ;

வீரமும் , மானமும் , புகழ்
பெற்ற முன்னோர்
நெறியில் நடப்பதும் ,
அரசனால் நம்பப்படுந்
தன்மையும் ஆகிய நான்கும்
ஒரு படைக்குப் பாதுகாப்பாய
குணங்களாகும் ,

அதாவது வீரமும் , மானமும் ,
முன்பு நமது வீரர்கள்
சென்ற வழியில் செல்லுதல் ,
அரசனின் நம்பிக்கைக்குரிய
வகையில் நடப்பது
ஆகிய நான்கும்
வலிமைமிக்க படைக்கு
சிறந்த பண்பாகும் .

புரிந்து கொள்ளுங்கள் .
என் உயிர் தமிழினமே
?????????????????????????????????
எல்லாம் செயல் கூடும்

இப்படிக்கு
கோகுலம் M. தங்கராஜ்

advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button