கல்வி

*என் உயிர் தமிழினமே* *திருக்குறள் ;* *5 – 6 – 2023 ; திங்கள் கிழமை ;* *அதிகாரம் ; 75 ; அரண் ;* *குறள் ; 743 ;* உயரமும் அகலமும் உறுதியும் , பகைவர் கடக்க முடியாமையும் ஆகிய நான்கும் பொருந்தியதே சிறந்த கோட்டையாம் என்று நூலோர் கூறுவர் , *அதாவது நம் நாட்டுக்கு* *உரிய பாதுகாப்புகள்* *உயரமும் , அகலமும்* , *வலிமையும் , பகைவனால்* *நம்மை தாக்க முடியாமையும்* *ஆகிய நான்கும் பொருந்தியதே* *யாரும் தாக்க முடியாத* *கோட்டையாகும் ( அரண் )* *என்று படித்தவர்கள் கூறுவர்* . புரிந்து கொள்ளுங்கள் . *என் உயிர் தமிழினமே* ????????????????????????????????? *எல்லாம் செயல் கூடும்* *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M. தங்கராஜ்*

advertisement by google

என் உயிர் தமிழினமே

advertisement by google

திருக்குறள் ;

advertisement by google

5 – 6 – 2023 ; திங்கள் கிழமை ;

advertisement by google

அதிகாரம் ; 75 ; அரண் ;

advertisement by google

குறள் ; 743 ;

advertisement by google

உயரமும் அகலமும்
உறுதியும் , பகைவர் கடக்க
முடியாமையும் ஆகிய
நான்கும் பொருந்தியதே
சிறந்த கோட்டையாம்
என்று நூலோர் கூறுவர் ,

advertisement by google

அதாவது நம் நாட்டுக்கு
உரிய பாதுகாப்புகள்
உயரமும் , அகலமும் ,
வலிமையும் , பகைவனால்
நம்மை தாக்க முடியாமையும்
ஆகிய நான்கும் பொருந்தியதே
யாரும் தாக்க முடியாத
கோட்டையாகும் ( அரண் )
என்று படித்தவர்கள் கூறுவர் .

advertisement by google

புரிந்து கொள்ளுங்கள் .
என் உயிர் தமிழினமே
?????????????????????????????????
எல்லாம் செயல் கூடும்

இப்படிக்கு
கோகுலம் M. தங்கராஜ்

advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button