மருத்துவம்

சென்னை முகப்பேர் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் மிஷன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள , k.கோதை W/Oபாலசுப்ரமணியம் என்ற பெண்மனிக்கு அவசரமாக அறுவைச் சிகிச்சைக்கு O+ve இரத்தம் தேவை?தன்னார்வலர்கள் வேண்டப்படுகிறார்கள்? நன்றி?Patient name K. Kodhai w/o Balasubramanian . Hospital name Madras medical mission mugapair Chennai Blood group O +ve Cell: நளினி 9944260584, 9443473844?

advertisement by google

சென்னை முகப்பேர் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் மிஷன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள , k.கோதை W/Oபாலசுப்ரமணியம் என்ற பெண்மனிக்கு அறுவைச் சிகிச்சைக்கு O+ve இரத்தம் தேவை?தன்னார்வலர்கள் வேண்டப்படுகிறார்கள்? நன்றி?

advertisement by google

Patient name K. Kodhai w/o Balasubramanian . Hospital name Madras medical mission mugapair Chennai Blood group O +ve
Cell: 9944260584, 9443473844?

advertisement by google

advertisement by google

advertisement by google

advertisement by google

advertisement by google

advertisement by google
advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button