கல்வி

*என் உயிர் தமிழினமே* *8 – 2 – 2023 ; புதன் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 63 ; இடுக்கண் அழியாமை ;* *குறள் ; 622 ;* *வெள்ளத்து அனைய இடும்பை அறிவுடையான்* *உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும்* . *விளக்க உரை ;* வெள்ளம்போலப் பெருகி வருகின்ற துன்பமானது , அறிவுடையவன் தனது உள்ளத்திலே அதனை நீக்கும் எளிய வழியை நினைத்த அளவிலே கெட்டொழியும் , *அதாவது வாழ்க்கையில்* *வெள்ளம் போன்ற அளவற்ற* *துன்பங்கள் வந்தாலும்* , *அறிவுடையவன் அதனைத்* *தன் உள்ளத்தில் நினைத்த* *நேரத்திலே மறைந்து* *போகும்* , *தன்நம்பிக்கை என்னும்* *மந்திரத்தாலே* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. ????????????????????????????????? *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

advertisement by google

என் உயிர் தமிழினமே

advertisement by google

8 – 2 – 2023 ; புதன் கிழமை ;

advertisement by google

திருக்குறள் ;

advertisement by google

அதிகாரம் ; 63 ; இடுக்கண் அழியாமை ;

advertisement by google

குறள் ; 622 ;

advertisement by google

வெள்ளத்து அனைய இடும்பை அறிவுடையான்

advertisement by google

உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும் .

advertisement by google

விளக்க உரை ;

வெள்ளம்போலப் பெருகி
வருகின்ற துன்பமானது ,
அறிவுடையவன் தனது
உள்ளத்திலே அதனை
நீக்கும் எளிய வழியை
நினைத்த அளவிலே
கெட்டொழியும் ,

அதாவது வாழ்க்கையில்
வெள்ளம் போன்ற அளவற்ற
துன்பங்கள் வந்தாலும் ,
அறிவுடையவன் அதனைத்
தன் உள்ளத்தில் நினைத்த
நேரத்திலே மறைந்து
போகும் ,
தன்நம்பிக்கை என்னும்
மந்திரத்தாலே .

புரிந்து கொள்ளுங்கள்
என் உயிர் தமிழினமே.
?????????????????????????????????
இப்படிக்கு
கோகுலம் M.தங்கராஜ்

advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button