வரி விளம்பரங்கள்

?????????விருதுநகர் மாவட்ட கூட்டுறவு சங்கதலைவரும், அதிமுக சிவகாசி ஒன்றிய செயலாளர் அருமை தாய்மாமா ஆரோக்கியராஜ் அவர்களுக்கும் , அதிமுக சிவகாசி விஸ்வநத்தம் தொகுதி (பெண்கள் பாதுகாப்பு பிரிவு)5000 ஓட்டு வாக்குசீட்டு, கவுண்சிலர் அத்தை அவர்களுக்கும் ,விண்மீன் நியூஸின் இனிய திருமணநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.உலக நம்கடவுள் உங்களை மகிழ்ச்சியால் நிரப்புவாராக✍️ முழுவிவரம்✍️விண்மீன்நியூஸ்✍️?????????

advertisement by google

இனிய திருமணநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்????.விருதுநகர் மாவட்ட கூட்டுறவு சங்கதலைவரும், அதிமுக சிவகாசி ஒன்றியசெயலாளர் அருமை தாய்மாமா ஆரோக்கியராஜ் அவர்களுக்கும் , சிவகாசி விஸ்வநத்தம் 5000ஓட்டு கவுண்சிலர் அத்தை அவர்களுக்கும் விண்மீன் நியூஸின் இனிய திருமணநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். உலக படைப்பு இறைவர் உங்களை மகிழ்ச்சி யால் நிரப்புவாராக✍️ முழுவிவரம்✍️விண்மீன்நியூஸ்✍️

advertisement by google

advertisement by google

advertisement by google

advertisement by google

advertisement by google

advertisement by google

advertisement by google
advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button