கல்வி

*என் உயிர் தமிழினமே* *6 – 2 – 2023 ; செவ்வாய்க் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 62 ; ஆள்வினை உடைமை ;* *குறள் ; 613 ;* *தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே* *வேளாண்மை என்னும் செருக்கு*. *விளக்க உரை ;* எல்லோருக்கும் உதவி செய்தல் என்னும் மேம்பாடு முயற்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற உயர்ந்த தன்மையினாலே நிலை பெறுவதாகும் , *அதாவது மற்றவர்களுக்கு* *உதவி செய்தல் என்ற* *உயர்ந்த எண்ணம்* *உள்ளவர்களிடம்* , *பெரிய சாதனைகளை* *எட்டிபிடிக்கும் விடாமுயற்சி* *என்னும் உயர்ந்த* *குணமுள்ளவரிடத்தில்* *பொருந்தியிருக்கும்* . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

advertisement by google

என் உயிர் தமிழினமே

advertisement by google

6 – 2 – 2023 ; செவ்வாய்க் கிழமை ;

advertisement by google

திருக்குறள் ;

advertisement by google

அதிகாரம் ; 62 ; ஆள்வினை உடைமை ;

advertisement by google

குறள் ; 613 ;

advertisement by google

தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே

advertisement by google

வேளாண்மை என்னும் செருக்கு.

advertisement by google

விளக்க உரை ;

எல்லோருக்கும் உதவி
செய்தல் என்னும் மேம்பாடு
முயற்சி என்று
சொல்லப்படுகின்ற உயர்ந்த
தன்மையினாலே நிலை
பெறுவதாகும் ,

அதாவது மற்றவர்களுக்கு
உதவி செய்தல் என்ற
உயர்ந்த எண்ணம்
உள்ளவர்களிடம் ,
பெரிய சாதனைகளை
எட்டிபிடிக்கும் விடாமுயற்சி
என்னும் உயர்ந்த
குணமுள்ளவரிடத்தில்
பொருந்தியிருக்கும் .

புரிந்து கொள்ளுங்கள்
என் உயிர் தமிழினமே.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
இப்படிக்கு
கோகுலம் M.தங்கராஜ்

advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button