கல்வி

*என் உயிர் தமிழினமே* *30 – 11 – 2022 ; புதன் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 99 ; சான்றாண்மை ;* *குறள் ; 982 ;* *குணநலம் சான்றோர் நலனே , பிறநலம்* *எந்நலத் துள்ளதூஉம் அன்று*. *விளக்க உரை ;* சான்றோர்களது சிறப்பு குணச் சிறப்பே , மற்ற உறுப்புக்களின் சிறப்பு எவ் வகையான நன்மையிலுஞ் சேர்ந்ததாகாது , *அதாவது உயர்ந்த* *மனிதர்களின் சிறப்பானது* *அவர்களுடைய நல்ல* *குணங்களே* , *அவையல்லாத மற்ற* *உறுப்புகளாகிய நலம்* *எவ்வகை அழகிலும்* *சேர்ந்தது அல்ல*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. ????????????????????????????????? *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

advertisement by google

என் உயிர் தமிழினமே

advertisement by google

30 – 11 – 2022 ; புதன் கிழமை ;

advertisement by google

திருக்குறள் ;

advertisement by google

அதிகாரம் ; 99 ; சான்றாண்மை ;

advertisement by google

குறள் ; 982 ;

advertisement by google

குணநலம் சான்றோர் நலனே , பிறநலம்

advertisement by google

எந்நலத் துள்ளதூஉம் அன்று.

advertisement by google

விளக்க உரை ;

சான்றோர்களது சிறப்பு
குணச் சிறப்பே , மற்ற
உறுப்புக்களின் சிறப்பு
எவ் வகையான நன்மையிலுஞ்
சேர்ந்ததாகாது ,

அதாவது உயர்ந்த
மனிதர்களின் சிறப்பானது
அவர்களுடைய நல்ல
குணங்களே ,
அவையல்லாத மற்ற
உறுப்புகளாகிய நலம்
எவ்வகை அழகிலும்
சேர்ந்தது அல்ல.

புரிந்து கொள்ளுங்கள்
என் உயிர் தமிழினமே.
?????????????????????????????????
இப்படிக்கு
கோகுலம் M.தங்கராஜ்

advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button