*என் உயிர் தமிழினமே* *29 – 11 – 2022 ; செவ்வாய்க் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 98 ; பெருமை ;* *குறள் ; 972 ;* *பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் , சிறப்பொவ்வா* *செய்தொழில் வேற்றுமை யான்*. *விளக்க உரை ;* எல்லா உயிர்களுக்கும் பிறப்பு ஒத்திருந்தாலும் , அவைகள் செய்கின்ற தொழில் வேறுபாட்டினால் பெருமை ஒத்திருப்பது இல்லை , *அதாவது மக்கள் பிறப்பால்* *ஒத்திருந்தாலும் , அவர்களில்* *பெருமை , சிறுமை என்னும்* *சிறப்புகள் அவர்கள் செய்யும்* *தொழில் மற்றும் பிறருக்கு* *செய்யும் நன்மைகள்* , *தீமைகள் இவற்றால்* *ஒத்திருப்பது இல்லை*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே

29 – 11 – 2022 ; செவ்வாய்க் கிழமை ;

திருக்குறள் ;

அதிகாரம் ; 98 ; பெருமை ;

குறள் ; 972 ;

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் , சிறப்பொவ்வா

செய்தொழில் வேற்றுமை யான்.

விளக்க உரை ;

எல்லா உயிர்களுக்கும்
பிறப்பு ஒத்திருந்தாலும் ,
அவைகள் செய்கின்ற
தொழில் வேறுபாட்டினால்
பெருமை ஒத்திருப்பது
இல்லை ,

அதாவது மக்கள் பிறப்பால்
ஒத்திருந்தாலும் , அவர்களில்
பெருமை , சிறுமை என்னும்
சிறப்புகள் அவர்கள் செய்யும்
தொழில் மற்றும் பிறருக்கு
செய்யும் நன்மைகள் ,
தீமைகள் இவற்றால்
ஒத்திருப்பது இல்லை.

புரிந்து கொள்ளுங்கள்
என் உயிர் தமிழினமே.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
இப்படிக்கு
கோகுலம் M.தங்கராஜ்

இணையத்தில் பகிர

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *