கல்வி

*என் உயிர் தமிழினமே* *28 – 11 – 2022 ; திங்கள் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 97 ; மானம் ;* *குறள் ; 962 ;* *சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு* *பேராண்மை வேண்டும் பவர்*. *விளக்க உரை ;* புகழொடு மானமும் விரும்புகிறவர்கள் புகழொடு திகழுங் காலத்தும் , இழிவு வரக்கூடிய செய்கைகளைச் செய்யமாட்டார்கள் , *அதாவது புகழையும்* *மானத்தையும் விரும்புகின்றவர்* , *புகழ் தேடும்போது இழிவு* *தரும் செயல்களை* *செய்ய மாட்டார்கள்* , ‘ *நல்லதே செய்* ” ‘ *நல்லதே நடக்கும்* “. . *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. ????????????????????????????????? *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

advertisement by google

என் உயிர் தமிழினமே

advertisement by google

28 – 11 – 2022 ; திங்கள் கிழமை ;

advertisement by google

திருக்குறள் ;

advertisement by google

அதிகாரம் ; 97 ; மானம் ;

advertisement by google

குறள் ; 962 ;

advertisement by google

சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு

advertisement by google

பேராண்மை வேண்டும் பவர்.

advertisement by google

விளக்க உரை ;

புகழொடு மானமும்
விரும்புகிறவர்கள் புகழொடு
திகழுங் காலத்தும் ,
இழிவு வரக்கூடிய
செய்கைகளைச் செய்யமாட்டார்கள் ,

அதாவது புகழையும்
மானத்தையும் விரும்புகின்றவர் ,
புகழ் தேடும்போது இழிவு
தரும் செயல்களை
செய்ய மாட்டார்கள் ,
நல்லதே செய்
நல்லதே நடக்கும் “. .

புரிந்து கொள்ளுங்கள்
என் உயிர் தமிழினமே.
?????????????????????????????????
இப்படிக்கு
கோகுலம் M.தங்கராஜ்

advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button