கல்வி

*என் உயிர் தமிழினமே* *23 – 11 – 2022 ; புதன் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 89 ; உட்பகை ;* *குறள் ; 881 ;* *நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா , தமர்நீரும்* *இன்னாவாம் இன்னா செயின்*. *விளக்க உரை ;* நிழலும் நீரும் நோய் உண்டாக்கக் கூடியவானால் அவை தீயனவே , அதுபோலத் தீமை செய்யுந் தம்மவர் இயல்பும் பகைத்தன்மை உடையதே , *அதாவது குளிர்ந்த நீரும்* *துன்பம் தருவதாக* *இருந்தால் அது தீயதே* , *அதுபோன்றே சுற்றத்தாரின்* *இயல்புகளும் நமக்கு தீமை* *செய்வதாக இருந்தால்* *தீமைகளை விட்டு விலகி* *இருக்கவேண்டும்*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. ????????????????????????????????? *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

advertisement by google

என் உயிர் தமிழினமே

advertisement by google

23 – 11 – 2022 ; புதன் கிழமை ;

advertisement by google

திருக்குறள் ;

advertisement by google

அதிகாரம் ; 89 ; உட்பகை ;

advertisement by google

குறள் ; 881 ;

advertisement by google

நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா , தமர்நீரும்

advertisement by google

இன்னாவாம் இன்னா செயின்.

advertisement by google

விளக்க உரை ;

நிழலும் நீரும் நோய்
உண்டாக்கக் கூடியவானால்
அவை தீயனவே ,
அதுபோலத் தீமை செய்யுந்
தம்மவர் இயல்பும்
பகைத்தன்மை உடையதே ,

அதாவது குளிர்ந்த நீரும்
துன்பம் தருவதாக
இருந்தால் அது தீயதே ,
அதுபோன்றே சுற்றத்தாரின்
இயல்புகளும் நமக்கு தீமை
செய்வதாக இருந்தால்
தீமைகளை விட்டு விலகி
இருக்கவேண்டும்.

புரிந்து கொள்ளுங்கள்
என் உயிர் தமிழினமே.
?????????????????????????????????
இப்படிக்கு
கோகுலம் M.தங்கராஜ்

advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button