*என் உயிர் தமிழினமே* *திருக்குறள் ;* *1 – 8 – 2022 ; திங்கள் கிழமை ;* *அதிகாரம் ; 23 ; ஈகை ;* *குறள் ; 229 ;* *இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய* *தாமே தமியர் உணல்*. *விளக்க உரை ;* தமது பொருட் குறைவை நிறைத்தற் பொருட்டுப் பிறர்க்குக் கொடாது தாமே தனித்தவராய் உணவு கொள்ளுதல் , பிச்சை எடுப்பதைப் பார்க்கிலும் துன்பந் தருவதாகும் , *அதாவது ஒருவன் தான்* *தேடி சேர்த்த செல்வங்களை* *(உணவை) எளியவர்களுக்காக* *கொடுத்து வாழாமல் தானே* *உண்ணு வாழுதல் பிச்சை* *எடுப்பதை விட கொடிய* *செயலாகும்*. புரிந்து கொள்ளுங்கள் . *என் உயிர் தமிழினமே* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M. தங்கராஜ்*

என் உயிர் தமிழினமே

திருக்குறள் ;

1 – 8 – 2022 ; திங்கள் கிழமை ;

அதிகாரம் ; 23 ; ஈகை ;

குறள் ; 229 ;

இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய

தாமே தமியர் உணல்.

விளக்க உரை ;

தமது பொருட் குறைவை
நிறைத்தற் பொருட்டுப்
பிறர்க்குக் கொடாது தாமே
தனித்தவராய் உணவு
கொள்ளுதல் ,
பிச்சை எடுப்பதைப் பார்க்கிலும்
துன்பந் தருவதாகும் ,

அதாவது ஒருவன் தான்
தேடி சேர்த்த செல்வங்களை
(உணவை) எளியவர்களுக்காக
கொடுத்து வாழாமல் தானே
உண்ணு வாழுதல் பிச்சை
எடுப்பதை விட கொடிய
செயலாகும்.

புரிந்து கொள்ளுங்கள் .
என் உயிர் தமிழினமே
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
இப்படிக்கு
கோகுலம் M. தங்கராஜ்

இணையத்தில் பகிர

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *