💥💥💥கோவில்பட்டியில் அனைத்து இடங்களிலும் இயங்கி கொண்டிருந்த பஸ் ஸ்டாப்களை அகற்றிய இடங்களில், பணம் வாங்கி கொண்டு வியாபாரம் நடக்கின்றன, மீண்டும் அதே இடத்தில் பஸ் ஸ்டாப்களையும், பொதுமக்களுக்கு அவசரத்திற்கு தேவையான கழிப்பிடங்களை , இயக்கவேண்டி ,விண்மீன் தேசியகழகம் , கோரிக்கை , மேலும் கோவில்பட்டியின் ,அனைத்து ரோடுகளிலும் கட்டண கழிப்பிடங்களை அமைக்க வேண்டி தமிழக அரசுக்கு ,விண்மீன் தேசீய கழகம் சார்பாக , கோவில்பட்டி பொதுமக்களின் அவசர கோரிக்கை ,உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டுகிறோம்💥💥💥 விண்மீன் தேசீய கழகம்🤳🤳🤳விண்மீன்நியூஸ்🙏🙏🙏

💥💥💥கோவில்பட்டியில் அனைத்து இடங்களிலும் இயங்கி கொண்டிருந்த பஸ் ஸ்டாப்களை அகற்றிய இடங்களில், பணம் வாங்கி கொண்டு வியாபாரம் நடக்கின்றன, மீண்டும் அதே இடத்தில் பஸ் ஸ்டாப்களையும், பொதுமக்களுக்கு அவசரத்திற்கு தேவையான கழிப்பிடங்களை , இயக்கவேண்டி ,விண்மீன் தேசியகழகம் , கோரிக்கை , மேலும் கோவில்பட்டியின் ,அனைத்து ரோடுகளிலும் கட்டண கழிப்பிடங்களை அமைக்க வேண்டி தமிழக அரசுக்கு ,விண்மீன் தேசீய கழகம் சார்பாக , கோவில்பட்டி பொதுமக்களின் அவசர கோரிக்கை ,உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டுகிறோம்💥💥💥 விண்மீன் தேசீய கழகம்🤳🤳🤳விண்மீன்நியூஸ்🙏🙏🙏

இணையத்தில் பகிர

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *